MWhand

Möckeln Wood AB - små insatser ger stora energivinster

Energieffektiviserar torkprocessen

Att torka virke kräver mycket energi. Möckeln Wood AB, sågverket mitt i det idylliska skogslandskapet 15 km söder om Älmhult, har det senaste året gjort stora insatser för att energieffektivisera produktionen. Med stöd från projektet Smart Energi har vd/ägare Thomas Löndahl, tillsammans med en energikonsult, fått ner elkostnaden rejält.

  

”Vi är ett sågverk som håller på med virkestorkning, något som kräver mycket energi. Det är viktigt för oss att hela tiden skaffa oss nya kunskaper, inte minst i energifrågor. Vi har både ökat kvaliteten på vår torkning genom en ny basningsutrustning som ger en jämn torkning av virket, från kärnan till ytskiktet, och samtidigt minskat torktiden med 10-15 timmar per torksats. Ska vi vara konkurrenskraftiga ska vi torka bra, och torka effektivt”.

Med en omsättning på 12-13 miljoner om året är en elräkning på 1 miljon en utmaning. Den pressas nu ner med effektivare torkprocess. Energikonsulten som arbetat med insatser utifrån en energikartläggning av hela produktionen, kunde också konstatera att kompressorer läckte. En snabb åtgärd stoppade läckaget och med en ganska liten insats sparade man där runt 50 000 kr per år i energikostnader.

”Att få jobba med en energiexpert med spetskompetens, som är insatt i frågor där vi inte har tillräckliga kunskaper, har varit en stor förmån. Vi har också haft nytta av att diskutera energifrågor med andra företag i projektet. Det kommer upp saker, problem och problemlösningar på andra företag, som inte är exakt samma som våra utmaningar, men vi kan överföra lösningar och idéer till vårt eget företag.”

Möckeln Wood AB växer – omsättningen har på kort tid ökat med 20 procent, och man går från sju till nio anställda. I en mansdominerad bransch är man särskilt glad att en tjej sökt sig till företaget.

Vill du veta mer Smart Energi? Kontakta Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se , 0733-552411
Vill du veta mer om Möckeln Wood? Kontakta Thomas Löndahl, thomas.londahl@mockelngruppen.se, 0706-611300

Fakta Smart Energi
IUC Syd driver projektet Smart Energi Skåne under 2015-2018, med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne. Målet är att deltagande företag under projektperioden ska få ökade kunskaper om energieffektivisering, och påbörja arbetet med att reducera sin energianvändning.