Cirkulär

Cirkulär ekonomi

I december 2016 fick IUC Syd i uppdrag att analysera vilka affärsmodeller för cirkulär ekonomi som kan identifieras och som används av företag. Studien omfattar företag både i Sverige och utlandet, men av resursskäl är de flesta fallstudierna hämtade från Sverige. 

 

Klicka upp rapporten från studien här: Affärsmodeller för cirkulär ekonomi

För mer information, kontakta Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411

Studien är finansierad av Region Skåne