construction1.jpg

Energieffektivisering

Energieffektiva produktionsprocesser är ett av de områden som lyfts fram som avgörande för ökad hållbarhet och konkurrenskraft, både från företagen och forskarvärlden.

De företag som ligger i framkant när det gäller att utveckla energieffektiva produktionsprocesser, kommer att ha ett försprång. I vårt arbete inom energieffektivisering vill vi ge företag möjlighet att tillägna sig ny kunskap inom energieffektivisering, och tillfällen att utbyta erfarenheter kring de satsningar som görs ute i företagen. Vi arrangerar återkommande seminarier inom ämnesområdet, och arbetar aktivt för att kunna erbjuda olika utvecklingsprojekt.

För frågor, kontakta Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411 

Smart Energi Skåne: Under 2015-2018 drev IUC Syd projektet Smart Energi Skåne, med finansiellt stöd från EU, Regionala strukturfonden och Region Skåne. Projektet riktade sig till företag i Skåne, som använder mycket energi i produktionen och med ett intresse av att reducera sin energianvändning. Deltagande företag fick stöd med allt från energikartläggning, till att sätta mål för effektiviseringsarbetet och ta fram planer för att genomföra konkreta effektiviseringar och för att, exempelvis, reducera användning av fossila bränslen.

Nätverksträffarna inom projektet erbjöd bland annat:

  • Expertpresentationer om förbättringsmöjligheter på energiområdet med stor potential att reducera energi
  • Erfarenhetsutbyte och problemlösning
  • Presentationer och rundvandringar på de företag som står som värdar för respektive möte

Läs summering av projektet här  Titta in på en nätverksträff här