construction1.jpg

Energieffektivisering

Energieffektiva produktionsprocesser är ett av de områden som lyfts fram som avgörande för ökad hållbarhet och konkurrenskraft, både från företagen och forskarvärlden.

De företag som ligger i framkant när det gäller att utveckla energieffektiva produktionsprocesser, kommer att ha ett försprång.

Våra insatser

Vi vill ge företag möjlighet att tillägna sig ny kunskap inom energieffektivisering, och tillfällen att utbyta erfarenheter kring de satsningar som görs ute i företagen. Vi arrangerar återkommande seminarier inom ämnesområdet, och arbetar aktivt för att kunna erbjuda olika utvecklingsprojekt.

Smart Energi Skåne

Läs summering av projektet här 

Titta in på en nätverksträff här  

      

Under 2015-2018 driver IUC Syd projektet Smart Energi Skåne, med finansiellt stöd från EU, Regionala strukturfonden och Region Skåne. Projektet riktar sig till företag i Skåne, som använder mycket energi i produktionen och som har ett intresse av att reducera sin energianvändning. Deltagande företag får stöd med allt från energikartläggning, till att sätta mål för effektiviseringsarbetet och ta fram planer för att genomföra konkreta effektiviseringar och för att, exempelvis, reducera användning av fossila bränslen.

Projektet driver två nätverk:

  • Nätverket för små och medelstora företag (SMF) i västra Skåne
  • Nätverket för små och medelstora företag (SMF) i östra Skåne

 Nätverksträffarna erbjuder bland annat:

  • Expertpresentationer om förbättringsmöjligheter på energiområdet med stor potential att reducera energi
  • Erfarenhetsutbyte och problemlösning
  • Presentationer och rundvandringar på de företag som står som värdar för respektive möte

För deltagande i det treåriga projektet – 2015 till 2018 – är kostnaden för små och medelstora företag (<250 anställda) totalt 14 000 kr, och för stora företag (>250 anställda) totalt 20 000 kr.

Läs vår broschyr här:

 

Kontakta Mats Larsson för frågor och anmälan till Smart Energi Skåne, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411