Robotlyftet

Så här säger några företag som tar del av Robotlyftet

Utbildning inom Robotlyftet ger vidgade perspektiv och förståelse för nya möjligheter

Vad är rätt automation och robotisering, vilka krav behöver vi ställa, vilka förberedelser är viktigast? Utbildning i beställarkompetens inom Robotlyftet ger svar på vanliga frågor inför kommande investeringar.  Läs nedan några röster från deltagande företag i en grundutbildning kring beställarkompetens i Växjö den 19 november. Utbildningen genomfördes på Epic Innovation & Technology Center (foto ovan).

 

Öländska Bröd AB: Kvalitet och tidseffektivitet viktiga faktorer när bageriet granskar automationslösningar

Öländska Bröd har en historia som tar oss ända tillbaka till 1920-talet. Flera av bageriets populära bröd bakas fortfarande med klassiska recept från den tiden. Idag finns bageriet i Löttorp, på norra Öland, och härifrån levereras bröd främst till Öland och det småländska fastlandet. Men – med e-handel kan man nå kunder långt utanför detta område.

E-handel ställer krav på förpackning, hållbarhet och miljötänk
Det är utvecklingen av e-handeln som drivit på bageriets intresse av att titta på olika smarta automationslösningar. Vd Ingemar Widegren:

”Med e-handel behöver man tänka nytt när det gäller förpackning, hållbarhet och miljötänk. Här duger inte de traditionella öppna plastbackarna för distribution. Vi behöver en process som innefattar förpackning av själva brödet, packning av brödet i wellpapplådor och etikettering. Vi är intresserade av att titta på lösningar som till viss del bygger ihop brödproduktionen med förpackning och distribution. Det finns många moment, som att resa kartonger och plocka ner brödet i lådor, som kan automatiseras och därmed spara personalen från monotona handgrepp”.

Inför en investering vill Ingemar Widegren skaffa sig kunskap och förståelse för olika möjligheter och automationslösningar. Två viktiga faktorer för bageriet är tidseffektivitet och kvalitet. ”Kvaliteten i vår produkt är A och O. Vinsterna som vi ser med ökad automation och utvecklad e-handel är bland annat ökad flexibilitet och möjligheten att nå nya kundgrupper”.

Utbildningen gav förmåga att se möjligheter och att ifrågasätta
Beställarutbildningen i Växjö var första kontakten med Robotlyftet för Öländska Bröd. Nu funderar man på att gå vidare i en förutsättningsstudie för att få hjälp att kartlägga en framtida process och hitta steg i produktionen som är lämpliga att automatisera.

”Det är mycket värdefullt att få ett perspektiv utifrån. Det är lätt att tänka att nej, det här är inte möjligt för oss, vi har inte tiden, eller inte kunskapen. Men när man pratar med någon kunnig utifrån, så ser man att det faktiskt är möjligt, att det finns potential att utveckla sin verksamhet. Man ser ofta stora belopp och stora investeringar framför sig, men det gäller att komma bort från den blockeringen och bryta ner det i mindre steg, att se de möjliga lösningarna”.

Ingemar Widegren ger bra betyg till utbildningen i Växjö. ”Det var ett väl genomfört möte. Det är mycket som tas upp i en sådan här grundutbildning, men kursledarna var väl förberedda och gjorde bra avvägningar. Jag fick med mig mycket bra information och kunskaper som gör att jag både har bättre förmåga att se möjligheter, och att ifrågasätta”.

www.olandskabrod.se

 

Willo AB: Ser betydelsen av kunskap och kompetens inför nästa investering

Familjeföretaget Willo AB arbetar med skärande bearbetning och har 110 anställda på anläggningen i Växjö. Med spetskompetens och högteknologisk precision tar man fram små komplexa detaljer för kritiska funktioner till kunder inom segmenten Medtech, Energy, Industry och Moldtech. Grundaren Willy Loeffel tog med sig ett stort kunnande när han 1956 lämnade hemlandet Schweiz för att flytta till Sverige och etablera verksamheten.

Företaget arbetar aktivt med sin utveckling och deltar bland annat i Produktionslyftet som är inriktat på produktionsutveckling. Nu tar man ett nytt steg och skaffar sig genom Robotlyftet ytterligare kunskaper inom automation och robotisering.

Bygger upp kompetens inför kommande investeringar
Sedan tidigare har företaget investerat i en robot där leverantören stod för installationen. Så här i efterhand ser man att man borde skaffat sig mer kunskap innan man drog igång investeringen. Det blev inte riktigt det utfall man tänkt sig. Produktionschef Henrik Wolf:

”Vi har tagit lärdom och bygger nu upp den kompetens som krävs för en lyckad satsning på ökad robotisering. Vi ska jobba för att hela organisationen har kunskap och är förberedd, vi ska ha en dedikerad teknikansvarig. Stora satsningar måste ha en ”ägare” i organisationen.”

Någon utifrån analyserar vår process
Nu ska man göra en ordentlig kartläggning inför nästa steg. Det innebär bland annat att titta på möjligheter att automatisera manuella processer för kvalitet/avsyning. Utbildningen i beställarkompetens kom lägligt för företaget.

”Det var en jättenyttig utbildning för mig. Givande att prata med ett gäng experter. Vi planerar att göra en förstudie till våren och har redan haft en första kontakt med en coach inom Robotlyftet. Vi ser fördelen med att någon med rätt kunskaper kommer utifrån och analyserar vår process. Vi fick med oss olika modeller att jobba med, som förberedelse till förstudien. Utbildningen i Växjö gav mig en djupare förståelse och ett bra underlag. Vi kommer också att se på möjligheten att söka en automationscheck”.

www.willo.se

 

Linde Metallteknik AB: Organisation och process ska vara på plats innan vi robotiserar

Linde Metallteknik är en familjeägd företagsgrupp i Helsingborg, med cirka 40 anställda. Man arbetar inom affärsområdena mekanisk tillverkning och materialhantering och levererar allt från enkla detaljer till avancerade legodetaljer och kundanpassade mekaniska anläggningar.

Ungefär hälften av produktionen består av återkommande produkter där en framtida process lämpar sig väl för robotisering. Den andra hälften är skräddarsydda produkter.

Dag Richardsson, nytillträdd vd för Linde Metallteknik:
”Alla som idag jobbar med återkommande, standardiserade produkter är starkt konkurrensutsatta. Det driver på utvecklingen mot ökad effektivisering och fler robotar i produktionen. Och hänger man inte med, så är man snart borta. Därför är det mycket bra att det finns stöd för oss lite mindre företag, som inte riktigt har kraft att driva igång förändringen själva”.

Robotisering för ökad konkurrenskraft och bättre arbetsmiljö
Dag Richardsson ser att man nu har ett grundjobb att göra, innan man trycker på beställingsknappen för en ny robot. ”Vi ska noga kartlägga våra processer och jobba vidare med en del standardisering – en process måste i grunden vara bra innan man automatiserar. Vi ska också få med oss hela organisationen, och identifiera vem i företaget som ska driva processen framåt. Det måste vara någon som är tekniskt kunnig och som brinner för uppgiften. Så detta får ta sin tid, men vi räknar ändå med att ha en robot på plats under 2020”.

Två utmaningar för Linde Metallteknik, utmaningar som samtidigt är drivkrafter för robotisering, är dels effektivisering för ökad konkurrenskraft, dels förbättrad arbetsmiljö med färre repetitiva arbetsmoment.  Företaget tar nu hjälp av Robotlyftet och har haft en första kontakt med sin coach inför arbetet med en förutsättningsstudie. Med förutsättningsstudien som grund kommer man också att söka en automationscheck. Nedan Dag Richardsson med Linda Håkansson, coach i Robotlyftet i Skåne.

Att lyssna på andra ökar beställarkompetensen
Några tankar som Dag Richardsson skickar tillbaka till Robotlyftet, inför kommande utbildningar inom automation och robotisering: ”Det som är bra när man står inför avgörande beslut, som större investeringar, är att lyssna på andra som kommit längre, som redan drivit ett liknande projekt. Man får en bild av vad som faktiskt händer, hur det kan vara när man sätter igång. Det ökar verkligen beställarkompetensen.”

www.lindemetall.se

LÄS MER OM ROBOTLYFTET HÄR