Robotlyftet

Robotlyft för Sveriges industriföretag

Bli redo för automation. Upp till 150 000 kronor i stöd via Robotlyftet!

Behöver ni förbereda er för en investering i automation och/eller robotteknik?

Ni kan få stöd för insatsen via en automationscheck från Tillväxtverket.
Automationschecken kan användas för att till exempel:

  • projektera eller förbereda företaget inför en automations-/robotlösning
  • simulera och prova en automations-/robotlösning
  • förbättra produktions- och arbetsflöden, tillverkningsmoment och arbetsmiljö
  • genomföra kompetenshöjande utbildning för programmering av nya produkter/varianter, optimering av program.

För att ansöka om en Automationscheck behöver ni först göra en kartläggning och analys av er produktionsprocess och affärsmodell. Ni kan välja att ta kostnadsfri hjälp från en av IUC's oberoende coacher eller göra det på egen hand

Kontakt på IUC Syd: Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se, 076-106 00 83

Länk IUC Sverige

Länk intresseanmälan

Länk till TVV’s hemsida om Robotlyftet

Läs om företag som deltar i Robotlftet:

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.