Robotlyftet

Robotlyft för Sveriges industriföretag

Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering!

Under perioden 2019 - 2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet - ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. Företag från norr till söder får en egen regional kontakt.

Röst från ett företag som fått stöd i en inledande pilotstudie, upplagd enligt Robotlyftet:
”Vi hade sedan tidigare lokaliserat en flaskhals i vår produktion. Det blev ett verkligt lyft när vi kom med i pilotstudien och kunde diskutera vår situation med duktiga konsulter. Vi ser att vi – och övrig industri – måste effektivisera. Vi har nu en plan för en omfattande robotinvestering. Nästa steg är att söka stöd för att kunna göra en upphandling. Vi måste bli bra beställare.” Magnus Larsson, vd på Hagabergs i Laxå

Läs om företaget Nyby Bruk - högtryck i produktionen, robotinstallation efter sommaren

Läs om företaget Rögle Tröskeln - ökad automation, ny produkt, nya kundgrupper

Läs om företaget VSAB som planerar robotisering med höga tekniska krav

Läs om företaget Kinnegrip som lägger grunden för en driftsäker robotinstallation

Läs om företagen Öländska Bröd, Willo och Linde Metallteknik som deltagit i Beställarutbildning

Läs om IS Plåt (Svensk Verkstad) som med hjälp av Robotlyftet väljer att investera i tre flexibla robotceller

Robotlyftet ger ditt företag:

  • Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en s k Förutsättningsstudie med fokus på automation och robotisering.
  • Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan, och information om hur checken kan användas.
  • Utbildning i beställarkompetens. Automation och robotisering innebär investeringar. Ni får utbildning för att bli bra beställare.
  • Kunskapsmöten om robotisering och automation. Runt om i landet arrangeras seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

 

Kontakt på IUC Syd: Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se, 076-106 00 83

MER INFORMATION OCH FLER KONTAKTUPPGIFTER HÄR