Kickstart (1)

Kickstart - få ett grepp om er digitalisering

Kickstart Digitalisering

Kickstart vänder sig till industriföretag eller industrinära tjänsteföretag, med max 249 anställda.

 

Syftet med Kickstart är att ge insikt och inspiration för att bättre kunna ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Genom stöd och samverkan med andra får ni hjälp att hitta sätt att stärka era affärer och identifiera möjligheter till nya kunder och marknader. Kickstart bidrar därmed till resan mot en framgångsrik och lönsam digitalisering.

93 % av deltagarna i Kickstart anser att de har fått nya idéer om sitt företags möjligheter inom digitalisering. Kickstart Digitalisering i Skåne är ett samarbete mellan IUC, Teknikföretagen och näringslivsavdelningarna i ett antal kommuner.

Kickstart Digitalisering innebär att ditt företag avsätter en heldag och två halvdagar med workshops kring digitalisering och allt vad det kan innebära. 

För att få ut så mycket som möjligt av Kickstart är det bra om 2-3 personer deltar från företaget, i ledning eller motsvarande beslutsfattande position.
Dagarna är kostnadsfria och vi bjuder på frukost, lunch och fika under alla tre dagarna.

För frågor om kommande Kickstarter, kontakta:
Jenny Bramell, 0709-62 91 50 eller jenny.bramell@iuc.se

Läs mer om Kickstart här

Fakta Kickstart: Kickstart Digitalisering är det största projektet inom Digitaliseringslyftet - ett av Tillväxtverkets program inom Smart industri, och drivs av Teknikföretagen. Kickstart är en enkel och effektiv startmodell där deltagande företag får hjälp att identifiera vilka möjligheter digitalisering kan skapa.