INDIGO

 

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Vilka är ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i detta teknikskifte? Hur påverkas ni? Vad kan ni göra?

 

 

 

Som deltagare i INDIGO får du stöd för ökad användning av digital teknik. Som framgår av skissen ovan kan alla delar i ett företag effektiviseras genom smart användning av digitalisering.

Att delta i INDIGO innebär att ditt företag får 20 timmars individuell coachning, upplagd efter ditt företags specifika behov. Du blir också inbjuden till tre kunskapsseminarier: 22/11, 5/12 och 22/1 2019 - se informationsblad här.

 

Praktisk information:

Start: Individuell start under augusti-september 2018

Antal företag: 24

Antal deltagare: Minst 2 personer från varje företag på kunskapsseminarierna

Anmälningsavgift: 12 000 kr + moms

Anmäl er till: Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se, 0761-060083

För vem?
INDIGO vänder sig till små och medelstora industriföretag, med upp till 249 anställda inklusive eventuell koncerntillhörighet.

 

För mer information, kontakta:

Linda Håkansson
linda.hakansson@iucsyd.se
0761-060083

 

Fakta INDIGO: INDIGO är ett utvecklingsprogram inom digitalisering, framtaget av IUC med finansiellt stöd från Tillväxtverket/Digitaliseringslyftet och från Region Skåne.