INDIGO

 

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Vilka är ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i detta teknikskifte? Hur påverkas ni? Vad kan ni göra?

SE FILM som förklarar vad du får ut av INDIGO

SE FILM om digitalisering på företaget Wiwood i Vittsjö

 

 

INDIGO är ett coachningsprogram med fokus på digitalisering där du och ditt företag får individuellt stöd i ert konkreta arbete för att komma vidare med digitalisering i verksamheten.

Du blir även inbjuden till tre kunskapsseminarier som riktar in sig på att sälja smartare, att få med sig organisationen och att använda ny teknik. Seminarierna är öppna för alla deltagare vilket gör dagarna fyllda av kunskapsutbyte mellan företagen, och inspiration från andra som har liknande utmaningar.

Nu kan du anmäla dig till vår nya omgång av INDIGO

INDIGO är ett mycket uppskattat coachningsprogram, och vi har nu möjlighet att ta emot ytterligare några företag. 

Var befinner ni er i företaget när det gäller digitalisering? Vad behöver ni för att komma vidare? I INDIGO erbjuder vi:
• 20 timmars individuell coachning, upplagda efter ditt företags specifika behov
• Tre kunskapsseminarier som läggs upp utifrån tre olika perspektiv: affärsmässigt, tekniskt respektive organisatoriskt
• Individuell start under våren 2019

För vem?
INDIGO vänder sig till små och medelstora industriföretag, med upp till 249 anställda inklusive eventuell koncerntillhörighet.

För anmälan och mer information, kontakta:

Linda Håkansson
linda.hakansson@iucsyd.se
0761-060083

 

Fakta INDIGO: INDIGO är ett utvecklingsprogram inom digitalisering, framtaget av IUC med finansiellt stöd från Tillväxtverket/Digitaliseringslyftet och från Region Skåne.