DigITHubMissions

Välkommen till DigIT Hub!

DigIT Hub sätter fart på den digitala mognaden i Sydsverige

IUC Syd, Mobile Heights och Media Evolution driver den digitala innovationshubben DigIT Hub. Tillsammans med Lunds Tekniska Högskola och Malmö universitet ger vi stöd och inspiration till små och medelstora företag, och offentlig sektor, för ökad digitalisering.

Läs om DigIT Hubs Mission-program där företag får möjlighet att jobba med DigIT Hubs team, digitaliseringsexperter och ett stort partnernätverk under sex månaders tid för att utveckla och förverkliga sina digitaliseringsidéer.

 

Varje torsdag finns de på plats på sitt kontor i Malmö, på Media Evolution City. Bild ovan: Alma Sandberg från Mobile Heights, Lisa Jedlid från Media Evolution och Marcus Engqvist från IUC Syd.

Läs mer om DigIT Hub här!

Kontakt på IUC Syd: Marcus Engqvist, marcus.engqvist@iucsyd.se, 0702-745972