LoggaDiggi800

Nu kickstartar IUC Syd digitaliseringen i Skåne!

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Vilka är ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i detta teknikskifte? Hur påverkas ni? Vad kan ni göra?

IUC Syd kan med start under hösten 2017 erbjuda två nya program för små och medelstora företag med industriell och industrinära verksamhet.

KickStart Digitalisering ger företag praktisk hjälp att rivstarta sitt digitaliseringsarbete. Satsningen vänder sig till små och medelstora tillverknings- och teknikföretag som vill öka sin kompetens inom området för att ta tillvara på framtidens möjligheter.

KickStart Digitalisering™ är en inspirerande workshopserie på tre tillfällen (26/10, 8/11 och 22/11) för företag som vill utveckla sin förståelse för och kompetens kring digitalisering för att lättare kunna anpassa sig till den industriella utvecklingen.

Genom att delta i KickStart Digitalisering får du och ditt företag bland annat:

  • Möjlighet att KickStarta digitaliseringsarbetet tillsammans med andra lokala företag
  • Input och kunskap att ta med till strategiska diskussioner i företagsledning och styrelse
  • Praktisk hjälp att komma igång med ert digitaliseringsarbete
  • Få inspiration och tillgång till goda exempel inom olika områden
  • Tillgång till ett lokalt och nationellt nätverk

Målgrupp

KickStart Digitalisering är en aktivitet som riktar sig till små och medelstora tillverknings- och teknikföretag med verksamhet i Skåne. 2-3 personer per företag på ledningsnivå eller i strategiska beslutspositioner kan medverka kostnadsfritt i programmet.

Datum och upplägg för workshopserien:

Torsdag 26 oktober – Inspirationsseminarium 9.00-16.00
Nya perspektiv och idéer

Onsdag 8 november – Workshop 9.00-13.00 
Identifiera företagets möjligheter

Onsdag 22 november – Workshop 9.00-13.00
Landa i aktiviteter för fortsatt arbete

Läs mer om Kickstart Digitalisering

Kickstart Digitalisering Skåne arrangeras av IUC Syd i samarbete med Teknikföretagen och IF Metall och finansieras av Tillväxtverket

Ta chansen och anmäl er redan idag!


INDIGO är ett utvecklingsprogram framtaget av IUC-bolagen i Sverige. Här kombinerar vi workshops med företagsspecifik coachning på hemmaplan.

I en inledande analys tittar vi på hur det ser ut i ert företag nu och vilka utmaningar ni står inför. Under sex workshoptillfällen arbetar ni sedan med strategi och plan kring ett eget case. Vi kommer att jobba med begreppen tjänstedesign och service blueprint, för att identifiera de områden där nya digitala lösningar skapar affärsnytta för er. Ni får också en erfaren affärsutvecklingscoach med digital kunskap, som står till ert förfogande under fem halvdagar för att realisera strategierna - då blir det verkstad!

Den totala investeringen för ert företag är 12 000 kr exkl. moms (två – tre deltagare). Lika mycket skjuts till av Tillväxtverket och Region Skåne som medfinansierar INDIGO.

Se film om INDIGO här

Läs broschyr om INDIGO här

 

För mer information, kontakta:

Jenny Malmgren, projektledare IUC Syd
jenny.malmgren@iucsyd.se
0707 - 44 02 21

 

Programmet genomförs med finansiellt stöd från Tillväxtverket och Region Skåne