LoggaDiggi800

Digitalisera? JA - NU!

KICKSTART - hur kan ni ta tillvara digitaliseringens möjligheter?

Välkommen att anmäla dig och en kollega till Kickstart Digitalisering den 20 september i Helsingborg!

INFORMATION, KONTAKT OCH ANMÄLAN HÄR: KICKSTART - välkommen till Helsingborg

 

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Vilka är ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i detta teknikskifte? Hur påverkas ni? Vad kan ni göra?

 

 

 

Som deltagare i INDIGO får du stöd för ökad användning av digital teknik. Som framgår av skissen ovan kan alla delar i ett företag effektiviseras genom smart användning av digitalisering. De deltagande företagens behov ligger till grund för kunskapsseminarier och för coachning ute på respektive företag.

INDIGO har en grundstruktur som vi anpassar efter behoven i ditt företag:

  • Analys: 1 timma analys för att kartlägga nuläge
  • Handlingsplan: 4 timmar individuell coachning för att skapa en handlingsplan
  • 16 timmar coachning: Individuellt anpassad coachning baserat på företagets handlingsplan
  • Fyra kunskapsseminarier: Baserat på hela gruppens gemensamma utmaningar
  • Studiebesök: Halvdags studiebesök hos ett företag som gjort en digitaliseringsresa (frivilligt)
  • Uppföljning: Individuell uppföljning och reviderad handlingsplan

 

Praktisk information:

Start: Individuell start våren 2018

Antal företag: 24

Antal deltagare: Minst 2 personer från varje företag på kunskapsseminarierna

Anmälningsavgift: 12 000 kr + moms

Anmäl er till: Joakim Thuresin, joakim.thureson@iucsyd.se, 0732-345158

För vem?
INDIGO vänder sig till små och medelstora industriföretag, med upp till 249 anställda inklusive eventuell koncerntillhörighet.

 

För mer information, kontakta:

Joakim Thureson, projektledare IUC Syd
joakim.thureson@iucsyd.se
0732-345158

Se film om INDIGO här

Läs broschyr om INDIGO här

 

Programmet genomförs med finansiellt stöd från Tillväxtverket och Region Skåne