LoggaDiggi800

IUC Syd digitaliserar Skånes industriföretag

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Vilka är ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i detta teknikskifte? Hur påverkas ni? Vad kan ni göra?

 

INDIGO är ett utvecklingsprogram framtaget av IUC-bolagen i Sverige. Här kombinerar vi workshops med företagsspecifik coachning på hemmaplan.

I en inledande analys tittar vi på hur det ser ut i ert företag nu och vilka utmaningar ni står inför. Under sex workshoptillfällen arbetar ni sedan med strategi och plan kring ett eget case. Vi kommer att jobba med begreppen tjänstedesign och service blueprint, för att identifiera de områden där nya digitala lösningar skapar affärsnytta för er. Ni får också en erfaren affärsutvecklingscoach med digital kunskap, som står till ert förfogande under fem halvdagar för att realisera strategierna - då blir det verkstad!

Den totala investeringen för ert företag är 12 000 kr exkl. moms (två – tre deltagare). Lika mycket skjuts till av Tillväxtverket och Region Skåne som medfinansierar INDIGO.

För vem?
INDIGO vänder sig till små och medelstora industriföretag, med upp till 249 anställda inklusive eventuell koncerntillhörighet.

När?
INDIGO startar i januari 2018. Första träffen är planerad till 24 januari, och den sista innan sommaren, den 5 juni.

Se film om INDIGO här

Läs broschyr om INDIGO här

 

För mer information, kontakta:

Jenny Malmgren, projektledare IUC Syd
jenny.malmgren@iucsyd.se
0707 - 44 02 21

 

Programmet genomförs med finansiellt stöd från Tillväxtverket och Region Skåne