CirkLivs

Cirkulärt, från konsumtion till produktion

Ökat samarbete kring cirkulär ekonomi inom livsmedelskedjan

IUC Syd, Livsmedelsakademin och Packbridge samverkar i projektet Cirkulär livsmedelskedja - från konsumtion till produktion.

Projektets mål är att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan genom att sammanföra kunskaper, erfarenheter och aktörer. Vi har involverat producenter och konsumenter för att tillsammans arbeta med frågorna: Vilka är orsakerna till matsvinn? Hur kan dessa bäst överbryggas?

Läs här om projektets avslutande after work den 3 februari 2020

IUC Syd, Livsmedelsakademin och Packbridge har medlemmar och samarbetspartners som i olika konstellationer arbetar med innovation och hållbarhet. Projektet ska accelerera utvecklingen av affärsmöjligheter genom cirkulär ekonomi inom livsmedelskedjan.

Innovationsgillen med olika fokus

Projektet är uppbyggt kring workshops, ”Innovationsgillen”, där vi utgår från berättelser kring ett upplevt problem. Hittills i projektet har vi kommit fram till följande:

  • Fokus på konsumenten
    Många konsumenter vill göra rätt, men saknar information om klimat- och miljöpåverkan i hela livsmedelskedjan. Kan vi tillsammans utveckla ett sätt att göra Livscykelanalys (LCA) för livsmedlets hela värdekedja? I handeln är matsvinnet störst bland frukt och grönt. Här behövs både beteendeförändring hos konsumenterna såväl som att öppna upp för nya entreprenörskap – cirkulära affärsmöjligheter.
  • Fokus på primärproduktion och handel
    Hur nyttjar vi tekniken bäst till vår fördel, och hur får vi en snabbare väg från jord till bord genom förebyggande arbete? Det kan handla om bättre förpackningar som förlänger hållbarheten, bättre förvaring och teknik för frysning, produktion och värmebehandling. Och går det att skapa nya marknader gemensamt i kedjan? Vi måste lära oss att ta hand om råvarorna i nya former, t ex fryst eller pulver. Det krävs ökad kunskap och inspiration för att den mat vi producerar ska användas fullt ut. Genom att korta livsmedelskedjan ökar insynen och kunskapen om efterfrågan. Hållbart ska vara lönsamt.

För mer information kontakta: Pia Holmberg, pia.holmberg@iucsyd.se, 0727-391252

Projektet genomförs med finansiellt stöd från Vinnova