blue-abstract-glass-balls.jpg

Cirkulärt, från konsumtion till produktion

Ökat samarbete kring cirkulär ekonomi inom livsmedelskedjan

IUC Syd, Livsmedelsakademin och Packbridge samverkar i projektet Cirkulär livsmedelskedja - från konsumtion till produktion (pågår fram till 2019-12-09).

Tillsammans har vi medlemmar och samarbetspartners som i olika konstellationer arbetar med innovation och hållbarhet. Projektet ska accelerera utvecklingen av affärsmöjligheter genom cirkulär ekonomi inom livsmedelskedjan.

Vi tre kluster - IUC Syd, Livsmedelsakademin och Packbridge, sammanför kunskaper, erfarenheter och aktörer från tillverkning, livsmedel och förpackning, i en gemensam värdekedja.

Läs notis om Innovationsgille den 2/9 här

För mer information kontakta:
Pia Holmberg, pia.holmberg@iucsyd.se, 0727-391252

Projektet genomförs med finansiellt stöd från Vinnova