Cirkulär

Cirkulärt, smart och lönsamt

Hur kan du öka konkurrenskraften i ditt företag med ökat cirkulärt tänkande?

Pågående projekt för affärsutveckling

IUC Syd driver nu ett projekt som erbjuder ditt företag en fördjupad analys där målet är affärsutveckling och ett ökat cirkulärt tänkande. Tillsammans diskuterar vi utmaningar och mål för att öka din lönsamhet. Smartare användning av resurser kan vara en del.

Exempel på cirkulära affärsmodeller finns inom ett antal områden, men vi vill inom projektet arbeta med att börja sprida cirkulärt tänkande i branscher och företag där detta hittills inte har varit högt prioriterat. Vi måste helt enkelt utnyttja jordens resurser på ett bättre sätt och skapa system där resurser används på ett mer hållbart sätt. Hållbar utveckling kräver innovativa affärsmodeller som ökar lönsamheten hos företag som engagerar sig.

Projektet är igång hela 2019 och 2020. Prata med oss om hur vi kan jobba tillsammans med din affärsutveckling!

Kontakta Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se, 0761-060083

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Skåne

 

        

 

 

Klicka upp en rapport om cirkulär ekonomi från 2016 här: Affärsmodeller för cirkulär ekonomi