blue-abstract-glass-balls.jpg

Cirkulär ekonomi för hållbar utveckling

Cirkulär ekonomi och hållbarhet är framtidsstrategier för ökad lönsamhet

IUC Syd driver och deltar i olika projekt och initiativ inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Genom ny kunskap, erfarenhetsutbyte och goda exempel på hur företag - både stora och små - utvecklar sina affärsmodeller och ökar sin konkurrenskraft, vill vi ge stöd för lönsam affärsutveckling.

Klicka upp aktuella projekt:

Affärsutveckling med cirkulär ekonomi (S3)
Cirkulära Skåne
Cirkulär livsmedelskedja

AKTUELLT: Stöd att söka från Tillväxtverket! Är du intresserad av att utveckla ditt företag mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 EUR? LÄS MER HÄR