blue-abstract-glass-balls.jpg

Cirkulär ekonomi för hållbar utveckling

Cirkulär ekonomi och hållbarhet är framtidsstrategier för ökad lönsamhet

IUC Syd driver och deltar i olika projekt och initiativ inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Genom ny kunskap, erfarenhetsutbyte och goda exempel på hur företag - både stora och små - utvecklar sina affärsmodeller och ökar sin konkurrenskraft, vill vi ge stöd för lönsam affärsutveckling.

Klicka upp aktuella projekt:

Affärsutveckling med cirkulär ekonomi (S3)
Cirkulära Skåne
Cirkulär livsmedelskedja