MAX IV Annas bild

Big Science Sweden/Industriell plattform

Leverera till ESS, MAX IV och internationella forskningsanläggningar?

     

Hur kan man bli leverantör till stora prestigeprojekt som ESS, MAX IV och andra forskningsanläggningar i Sverige och Europa, även som ett mindre eller medelstort företag?

Big Science Sweden är Sveriges officiella ILO och länken mellan svenska leverantörer och big science - en nationell organisation som hjälper svenska företag att ta hem beställningar från stora internationella forskningsanläggningar. 

Läs mer om Big Science Sweden här

KONTAKT, Big Science Sweden i Lund:
Anna Hall, Director Big Science Sweden, anna.hall@bigsciencesweden.se, +46 725 54 48 65

På uppdrag av Region Skåne arbetar IUC Syd med Industriell plattform - en satsning som samverkar med Big Science Sweden för att skapa kontakter mellan företag och nyckelpersoner på forskningsanläggningarna.

Läs mer om Industriell plattform här