MAX IV Annas bild

ESS & MAX IV, Cross border Science and Society

Treårigt projekt ska maximera nyttan av ESS och MAX IV

Cross Border Science and Society är ett treårigt projekt som drivs som ett samarbete mellan en rad organisationer i Skåne, Danmark, Västra Götaland och Norge. Region Skåne och Region Hovedstaden arbetar tillsammans med projektledningen. Projektet finansieras av EU, Region Skåne och övriga projektpartners i Sverige, Danmark och Norge. Projektet tar ett brett grepp om de olika faktorer som måste finnas på plats för att etableringarna av ESS och Max IV ska leda till industriell och kunskapsmässig tillväxt. Projektet är uppdelat i fem delprojekt:

-          Gränsregionalt nätverk och forskarprogram

-          Internationell attraktionskraft

-          Regional leverantörsbas

-          Gränshinder

-          Välkomnande av internationella talanger

Projektets hemsida: www.scienceandsociety.eu

Industrikluster IUC Syd och Industriell plattform är engagerade i delprojektet Regional leverantörsbas. Målet med detta är, precis som för Industriell plattform som helhet, att få fler företag i regionen att lägga anbud och bli leverantörer till forskningsanläggningar, både i Sverige och ute i världen. Inom Cross Border Science and Society samarbetar vi med den danska organisationen Big Science Secretariat, som i Danmark arbetar med samma typ av uppgifter.

Inom projektet kommer vi att besöka företag för att bygga upp nätverk av leverantörer, och arrangera studiebesök till forskningsanläggningar i Sverige och Europa för att få information om hur olika upphandlingar fungerar. Vi kommer också att analysera vilka behov av tjänster och materielleveranser som uppstår när ESS och Max IV tas i drift, och vilka behov av kompetensutveckling som uppstår inom ESS och dess leverantörer. Det finns till exempel svenska regelverk, som arbetslagstiftning, skatteregler och liknande, som leverantörer måste ha grepp om. Genom kartläggningen av behoven av tjänster, materielleveranser och kompetensutveckling får vi en bild av vilka affärsmöjligheter som kommer att finnas för regionens företag. Vi kan sedan systematiskt besöka de företag som erbjuder de resurser eller den kompetens som kommer att krävas för att leverera till anläggningarna.