KopparStor

Bearbetning av svåra material

Cate-Pro och Wallins Mekaniska i Eslöv har tillsammans med Malmö Maskin och Sandvik Coromant avslutat ett lyckat projekt kring bearbetning av svårbearbetade och unika material.

 

Baserat på typritningar från detaljer som MAX IV behöver, har tester utförts i Volfram, Invar 36 och Koppar. Projektet har medfört att alla inblandade har fått bättre kunskap i vilka processer och verktyg som lämpar sig för bearbetning av detaljer i materialen för att uppnå goda toleranser och yt-finhet.

Studien har även resulterat i att prototyper kunnat visas upp och Wallins har mottagit order från ESS för tillverkning av detaljer i volfram.

Kontakt: Mike Olsson, Industriell Produktion på LTH, 046-2224382, mike.olsson@iprod.lth.se