KopparStor

CATE-Pro

CATE-Pro är ett projekt som vänder sig till företag med intresse att öka sin kompetens för att kunna leverera avancerad utrustning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Deltagande företag får arbeta med prototyptillverkning av komponenter, bland annat i ren koppar (se bild), under ledning av forskare på kompetenscentret ProMatEn vid LTH på Lunds Universitet.

ESS lägger order på Wallins i Eslöv - läs här om ett lyckat projekt kring bearbetning av svårbearbetade och unika material

Projektet initierar samarbeten mellan dig som företagare, och forskare verksamma inom ProMatEn. Du får en utökad kontakt med forskare på ESS och MAX IV, och möjlighet till stöd och hjälp av experter inom olika områden relaterade till forskningsanläggningarna.

Projektet är delfinansierat av EU:s regionala utvecklingsfond. Lunds universitet, Region Skåne, IUC Syd och ESS är medfinansiärer. Region Blekinge är en stödjande part. Projektet vänder sig till tillverkningsföretag i regionerna Skåne och Blekinge.

Klicka upp presentation från avslutande seminarium här!

Kontakt: Mike Olsson, Industriell Produktion på LTH, 046-2224382, mike.olsson@iprod.lth.se