BIGSS

Big Science Sweden - Sveriges officiella ILO och länken mellan svenska leverantörer och big science

Big Science Sweden stärker möjligheterna för dig som leverantör att göra affärer med ESS, MAX IV och andra stora forskningsanläggningar i Europa och övriga världen. Organisationen, med kontor bland annat i Lund, ger dig kontakter, rådgivning, nätverk, inbjudningar till studieresor, konferenser, workshops etc. Förutom i Lund finns Big Science Sweden i Luleå, Uppsala och Göteborg.

- Vi bygger vidare på erfarenheterna från Industriell plattform i Skåne där vi engagerade företag i uppbyggnaden av ESS och MAX IV. Med Teknikföretagens, RISE’ och IUCs nätverk i Sverige, och lärosätens nätverk på forskningsanläggningarna, har vi bra möjligheter att ta hem högteknologiska projekt och affärer med forskningsanläggningar i hela världen, säger Anna Hall, programchef för Big Science Sweden.

www.bigsciencesweden.se

FAKTA
Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket finansierar Big Science Sweden, som utgör Sveriges officiella ILO-sekretariat (Industrial Liaison Office), för att hjälpa svenska företag att ta hem beställningar från forskningsanläggningarna. Satsningen är på 30 miljoner kronor under tre år, med avsikt att fortsätta finansieringen under ytterligare sex år.

Verksamheten drivs av ett konsortium som består av IUC Syd, Teknikföretagen, Region Skåne, RISE, Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet och Lunds universitet.

Läs artikel i Ny teknik om Examec i Tomelilla, som levererat till Cern

Läs pressmeddelande, Big Science Sweden

Läs broschyr om Big Science Sweden

Läs om Big Science Business Forum

För mer information, kontakta:
Anna Hall, Programchef Big Science Sweden, 0725-54 48 65, anna.hall@bigsciencesweden.se