BISSbild

Big Science Sweden

Big Science Sweden - Sveriges officiella ILO och länken mellan svenska leverantörer och Big Science

WEBSITE IN ENGLISH HERE

Big Science Sweden verkar för att svenska företag ska ta hem beställningar av avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster från big science-anläggningar.

Vi bygger upp bred kunskap om företag, deras kompetens och möjligheter att leverera. Vi bygger relationer med upphandlingsansvariga och personer som arbetar med teknikutveckling på europeiska forskningsanläggningar.

Människor möts, nätverk skapas och affärer görs
Vi arrangerar teknikworkshops och seminarier där leverantörer får möjlighet att diskutera utvecklingsutmaningar med ledande forskare och utvecklingsingenjörer vid forskningsanläggningar. För att skapa attraktiva erbjudanden inom spetsteknikområden driver vi kompetensarenor där svenska universitet och ledande företag långsiktigt samarbetar för att driva utvecklingen framåt.

Målet är att få fler företag att satsa på att bli leverantörer till big science-marknaden och att bygga såväl kunskap som relationer med nyckelpersoner på kundsidan.

Hela Sverige
Arbetet är långsiktigt. Vi arbetar utifrån fyra kontor placerade i fyra viktiga industriregioner. Varje kontor har ansvar för att kontakta företag och arrangera evenemang och aktiviteter i sin del av Sverige: Lund, Göteborg, Uppsala och Luleå.

Tillsammans täcker vi in hela Sverige och vi kan gemensamt förmedla kontakter med expertis inom alla de teknikområden som krävs för att svenska företag ska nå framgång i sina affärer till big science.

“Ta kontakt med Big Science Sweden och börja din resa tillsammans med oss. Vi ser fram emot att träffa dig så att vi kan berätta mer och diskutera hur vi kan samarbeta."
— Anna Hall, Director Big Science Sweden

www.bigsciencesweden.se

FAKTA
Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket finansierar Big Science Sweden, som utgör Sveriges officiella ILO-sekretariat (Industrial Liaison Office), för att hjälpa svenska företag att ta hem beställningar från forskningsanläggningarna. Satsningen är på 30 miljoner kronor under tre år, med avsikt att fortsätta finansieringen under ytterligare sex år.

Verksamheten drivs av ett konsortium som består av IUC Syd, Teknikföretagen, Region Skåne, RISE, Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet och Lunds universitet.

Läs broschyr om Big Science Sweden

För mer information, kontakta:
Anna Hall, Programchef Big Science Sweden, 0725-54 48 65, anna.hall@bigsciencesweden.se