lightbulbs.jpg

Stärk ditt företag: Skånsk industriell framtid 2.0

Industriföretagare: Var står ditt företag om två år? Vad gör dina konkurrenter? Utnyttjar du den nya tekniken?

Inom en omfattande satsning - Skånsk industriell framtid - kan du som industriföretagare i Skåne få en analys av ditt företag med fokus på företagsutveckling och ökad lönsamhet. Vi kommer ut till dig! Tillsammans går vi igenom utmaningar och möjligheter.

Du har också möjlighet att få ytterligare stöd genom anpassad coachning där vi stöttar dig i arbetet med att ta fram en strategi för de kommande två-tre åren. Vi kommer då att lyfta blicken, diskutera teknikutveckling, omvärldstrender, konkurrenter – faktorer som kommer att påverka ditt företag.

Arbetet är redan igång! För mer information, kontakta:

Bengt Gebert, bengt.gebert@iucsyd.se, 0706-863225

Skånsk industriell framtid pågår fram till november 2020, och genomförs med finansiering från Tillväxtverket och Region Skåne