people-1500.jpg

Vi arbetar med industriföretagens utveckling och konkurrenskraft

Industrikluster IUC Syd är en mötesplats för industriell tillväxt och förnyelse och vi arbetar med industriföretagens utveckling och konkurrenskraft. Det gör vi med aktiviteter som utvecklande projekt, kunskapsintensiva seminarier och workshops, och olika nätverk med mycket gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Läs om om våra nätverk, och andra medlemsaktiviteter här!

 

IUC Syd är ett av tio skånska kluster och vi arbetar alla med att stötta våra medlemmar, bland annat genom att samverka i olika satsningar där företag från olika branscher kan mötas. I "Skånsk industriell framtid", ett initiativ från Region Skåne med finansiering från Tillväxtverket, arbetar till exempel vi på IUC Syd tillsammans med mediaklustret Media Evolution för att ge företag kunskap från olika håll, och för att stimulera möten som kan ge nya affärer. 

Se film här om samverkan och om Skånsk industriell framtid