people-1500.jpg

Vi arbetar med industriföretagens utveckling och konkurrenskraft

IUC Syd är en mötesplats för industriell tillväxt och förnyelse och vi arbetar med industriföretagens utveckling och konkurrenskraft. Det gör vi med aktiviteter som utvecklande projekt, kunskapsintensiva seminarier och workshops, och olika nätverk med mycket gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte.

Industrins framtid står alltid i fokus. Här kan du klicka upp Handlingsplan Smart industri (2016) från Näringsdepartementet.

Olika branscher - gemensamma utmaningar

Vi möter företag från ett brett spektrum av branscher. Återkommande får vi kommentarer om hur givande det är att arbeta med utvecklingsfrågor tillsammans med andra företag:

”Vi ser en stor behållning i att återkommande träffa andra företag som befinner sig i ungefär samma situation, och har samma utmaningar som vi, trots att vi finns i olika branscher. Vi ventilerar hur vi möter problem och utmaningar i vardagen, och beskriver vad vi har gjort sen sist vi sågs – det berikar oss.”
- Åsa Widlund, produktionschef på Aimpoint i Malmö

Våra huvudområden

Beroende på bransch och inriktning är det olika områden som står i fokus för industriföretagen. Vår verksamhet speglar företagens behov, och är även i samklang med de ambitioner för ett utvecklat näringsliv som det offentliga, både nationellt och regionalt, uttrycker.

Våra huvudområden:

  • Verksamhetsutveckling med Lean
  • Kompetensförsörjning
  • Digitalisering
  • Industriell plattform - att leverera till ESS, MAX IV och andra forskningsanläggningar
  • Innovation
  • Affärsutveckling med Marknad/Sälj
  • Teknikutveckling – teknikskiften
  • Energieffektivisering
  • Internationalisering

 

Vi erbjuder bland annat:

• Nätverk
• Seminarier
• Utvecklingsprojekt