Teman2

Välkommen till IUC Syd 2018. Se våra teman under året.

Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020. Det ställer krav på hög förändrings- och innovationstakt i våra industriföretag.

IUC Syd bjuder in till utvecklingsprogram, till projekt, utbildningar, workshops, seminarier, konferenser – genom en rad aktiviteter kan du som industriföretagare få nya kunskaper för att öka din konkurrenskraft.

För 2018 har vi definierat ett antal teman:

  • Januari - Lean
  • Februari – Digitalisering
  • Mars - Diversitet och mångfald med affärsnytta
  • April - Big Science, Studiebesök DESY Hamburg
  • Maj - Automationsutmaningen 
  • September – Cirkulär ekonomi
  • Oktober – Kompetensförsörjning
  • November - Valutgång och SME-utveckling
  • December - Trendspaningar inför 2019

 

Se vårt Kalendarium för kommande aktiviteter - klicka här

Mycket välkommen att kontakta oss för ett givande 
idéutbyte - kontaktuppgifter här