lightbulbs.jpg

Styrelse Industrikluster IUC Syd

Bakom Industrikluster IUC Syd står ett antal organisationer och företag som alla verkar för tillväxt i Skåne, och som värnar om industriföretagens utveckling, konkurrenskraft och tillväxt.

Vår styrelse och vårt nätverk med olika organisationer ger dig som medlem tillgång till kontakter, till forskning, utvecklingsprojekt och goda exempel inom industrin.

 

Styrelse Industrikluster IUC Syd 2019:

Styrelseordförande: Björn Åhlander, Teknikföretagen

Ledamöter:

Karl Löfmark, Region Skåne

Charlotta Johnsson, LTH

Leif Göthed, IF Metall

Peter Bökmark, RISE

Michael Holmström, Nolato Medithor AB

Helen Klittbo, Protega AB

Sefan Månsson, Malmö Stad