lightbulbs.jpg

Styrelse Industrikluster IUC Syd

Bakom Industrikluster IUC Syd står ett antal organisationer och företag som alla verkar för tillväxt i Skåne, och som värnar om industriföretagens utveckling, konkurrenskraft och tillväxt.

Vår styrelse och vårt nätverk med olika organisationer ger dig som medlem tillgång till kontakter, till forskning, utvecklingsprojekt och goda exempel inom industrin.

 

Styrelse Industrikluster IUC Syd 2016:

Styrelseordförande: Mikael Andersson, IF Metall

Ledamöter:

Henrik Berven, Region Skåne

Carin Andersson, LTH

Karin Kron-Gunnarsson, Hörby Kommun

Martin Kylefors, RISE

Michael Holmström, Nolato Medithor AB

Helen Klittbo, Protega AB

Björn Åhlander, Teknikföretagen