SmartGunillaT

Smart industri i regionerna

Fortsatt satsning på industriell utveckling i Sveriges olika regioner. IUC Syd välkomnar de skånska företagen.

I Tillväxtverkets satsning Smart industri i regionerna står regionernas specifika förutsättningar och behov i fokus. Målet är att industrin och industrinära tjänsteföretag i alla delar av landet ska kunna öka sin konkurrenskraft och omställningsförmåga. 6-7 februari var det kickoff för Smart industri 2.0, på Tillväxtverket i Stockholm (på bilden ovan, längst fram Gunilla Nordlöf, generaldirektör, och Gunilla Thorstensson, koordinator för Smart industri, båda på Tillväxtverket).

Industriföretagens behov handlar inte minst om digitalisering och kompetensförsörjning. IUC-bolag runt om i landet samverkar med regionerna för att se till att nationella ambitioner konkretiseras till effektiva insatser. Här i Skåne kommer industriföretag att få stöd med bland annat tillväxtanalyser och coaching, i projektet Skånsk Industriell Framtid. 

För mer information om Skånsk Industriell Framtid, kontakta Bengt Gebert, bengt.gebert@iucsyd.se, 0706-863225