SmartGunillaT

Smart industri i regionerna

Fortsatt satsning på industriell utveckling i Sveriges olika regioner. IUC Syd välkomnar de skånska företagen.

I Tillväxtverkets satsning Smart industri i regionerna står regionernas specifika förutsättningar och behov i fokus. Målet är att industrin och industrinära tjänsteföretag i alla delar av landet ska kunna öka sin konkurrenskraft och omställningsförmåga. Smart industri i regionerna 1.0 pågick 2016 till 2018, och nu börjar insatser inom Smart industri i regionerna 2.0 (2018-2020) ta form (på bilden ovan, längst fram Gunilla Nordlöf, generaldirektör, och Gunilla Thorstensson, koordinator för Smart industri, båda på Tillväxtverket). Läs artikel här!

Industriföretagens behov handlar inte minst om digitalisering och kompetensförsörjning. IUC-bolag runt om i landet samverkar med regionerna för att se till att nationella ambitioner konkretiseras till effektiva insatser. Här i Skåne kommer industriföretag att få stöd med bland annat tillväxtanalyser och coaching, i projektet Skånsk Industriell Framtid 2.0. 

För mer information om Skånsk Industriell Framtid, kontakta Bengt Gebert, bengt.gebert@iucsyd.se, 0706-863225