AMKElin (1)

Arbetsmarknadskunskap behövs

Ungdomarna vill vara med i bygget av framtiden - ge dem kunskap och inspiration!

Hittar ungdomarna till ditt företag? Vet de vilka olika yrkesroller som finns i din bransch? 

Med Arbetsmarknadskunskap (AMK) får du som arbetsgivare en dörr in till skolans värld, där vi möter elever och berättar om den arbetsmarknad som väntar på ungdomarna efter skolan. 

Ungdomarna vill vara med och bygga framtiden, och vi har alla ett ansvar för att ge dem bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra det. Kontakta oss och berätta om ditt företag, om era behov och om hur vi tillsammans kan föra ut kunskap om framtidsmöjligheter inom din bransch.

LÄS MER OM Arbetsmarknadskunskap (AMK) här