Strategisk

Strategisk kompetensutveckling med mångfaldsperspektiv – en överlevnadsfråga

Platser kvar i nytt projekt – Smart Industrikompetens 2.0

Hur kompetensutvecklas hela företaget – såväl ledning som anställda – så att alla har relevanta kunskaper för att jobba mot företagets strategiska mål?

Och hur skapar vi attraktiva arbetsplatser där alla medarbetare ser en framtid med goda utvecklingsmöjligheter? Arbetsplatser som lockar ny arbetskraft vilka representerar olika utbildningsbakgrunder, olika kulturer och språkmiljöer?

Sedan 2017 arbetar vi med projektet Smart Industrikompetens. Här får industriföretag stöd i ett långsiktigt arbete med strategisk kompetensutveckling för att höja kunskap och engagemang, och för att få en medvetenhet kring hur ökad mångfald stimulerar innovation, internationalisering och nytänkande i företaget.

Såväl deltagande företag som externa utvärderare öser beröm över det pågående projektet, och nu kan du som företagare anmäla intresse för Smart Industrikompetens 2.0 som har beräknad start 15 mars 2019.

Kontakt: Misa Diestel, misa.diestel@iucsyd.se, 0706-841937. Läs mer om Smart industrikompetens här.

Smart industrikompetens genomförs med finansiellt stöd av Europeiska socialfonden