granris

Nyhetsbrev IUC Syd, december 2020

2021 stärker vi vår omvärldsbevakning och vårt fokus på hållbarhetsfrågor

Ibland går utvecklingen otroligt fort. Det har vi kunnat konstatera, inte minst under detta omtumlande år. Många företag har ställt om snabbt, utvecklat nya affärsområden och kunnat behålla såväl personal som allmän optimism. Bra jobbat! Corona har inneburit tuffa utmaningar men kanske i ännu högre grad drivit på kreativitet och innovation.

Vi på IUC Syd lyfter nu fram betydelsen av omvärldsbevakning. Allt från att analysera globala trender som påverkar Sverige och svensk industri, till en bra bevakning av ny forskning och utveckling inom olika teknikområden. Under 2021 erbjuder vi våra medlemsföretag en ny utbildning i omvärldsbevakning som ger ett viktig kunskapsbidrag till företagens strategiarbete. Och alla medlemmar får liksom tidigare återkommande omvärldsanalyser, med underlag från Kairos Future. Har du inte fått våra analyser, så kontakta mig.

2021 kommer att bli ett spännande år. Vi lägger än mer tyngd på hållbarhetsfrågorna som är en självklar del i en sund affärsstrategi, där vi tar ansvar för medarbetare, för närmiljön och för vår planet.  

Och vi har laddat vårt utbud med en rad nya, spännande möjligheter att träffas och kommunicera i olika kanaler och forum. Läs i nyhetsbrevet och se vad som passar dig och ditt företag.

Stort tack alla, för ert engagemang och aktiva deltagande i nätverksträffar, workshoppar och andra aktiviteter under året. Tillsammans kommer vi att fortsätta att utvecklas, ställa om och tänka nytt.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Camilla Dahlin
VD, IUC Syd
camilla.dahlin@iucsyd.se