blue-abstract-glass-balls.jpg

Webbinarier - ett smart och enkelt sätt att få inspiration och kunskap

Nu ser vi framåt - hur stärker du ditt företag i höst?

Under våren genomförde vi en serie webbinarier som speglade områden som alla har betydelse för en sund och hållbar utveckling i företag och samhälle. Du får en bild av innehållet genom nyhetsblänkare från respektive webbinarium - klicka på länkarna nedan i punktlistan.

Vi hoppas snart att kunna möta er i våra nätverk och andra arrangemang, med fysiska träffar, men webbinarier kommer fortsatt att vara viktiga mötesplatser.

Välkommen att höra av dig med synpunkter och idéer om aktuella frågor som vi kan belysa i kommande webbinarier!

Skånes kluster IUC Syd, Packbridge och Svensk Marintekniskt Forum/RISE samverkar i denna seminarieserie

Kontakt: Camilla Dahlin, camilla.dahlin@iucsyd.se0761-858168