Företagspaket (1)

Aktuellt nu: Kostnadsfritt framtidspaket

25 timmars extern expertis och kostnadsfri kompetensvalidering

Välkommen att ta del av ett framtidspaket för affärsutveckling och kompetenskartläggning

Med en genomtänkt framtidsplan och med medarbetare som kan utveckla sin kompetens inom strategiskt viktiga områden, lägger du grunden för en sund och stark utveckling av ditt företag.

Framtidspaket riktar sig till små och medelstora industriföretag och kan starta omgående. Du får:

  • Definiering av framtidsplan som ligger till grund för coachningsinsats och kompetensbehov
  • 25 timmars experthjälp, både utifrån aktuella behov och utifrån insatser för att säkra en tryggare framtid
  • Fri kompetenskartläggning (validering) av produktionspersonal genom Svensk industrivalidering (Industriteknik BAS)

Utförande aktörer: IUC Syd, Teknikcollege Skåne

KLICKA UPP MER INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER HÄR