Omslag magasin

IUC Syd söker projektledare!

Brinner du för projektledning?

IUC Syd söker projektledare för spännande strategiskt kompetensutvecklingsprojekt!

Brinner du för projektledning och det goda värdskapet? Har du förmågan att se helheter och är du en fena på att hålla ihop projekt, både då det gäller människor och administration? Tycker du det är spännande att leda större projekt runt strategi, förändringsledning, ledarskapsprogram och strategisk kompetensutveckling?

Då vill vi gärna att du blir en del av vårt team!

Industrikluster IUC Syd arbetar med industriföretagens utmaningar. Vi är en medlemsorganisation för industriella företag i Skåne, och vi skapar mötesplatser för lärande utbyten mellan företag, forskningsinstitut, branschorganisationer, offentliga organisationer – alla med ett starkt intresse för industrins utveckling. Vi har format organisationen tillsammans med en kärna av initiativtagare från akademi, forskning, näringsliv och det offentliga.

Digitalisering och automation, hållbar produktion, kompetensförsörjning, forskning och innovation – där har vi de fyra fokusområden som lyfts fram i regeringens strategi Smart Industri. De är alla avgörande områden för framtida tillväxt inom industrin.

Industrikluster IUC Syd har nu beviljats ett projekt inom ramen för den Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet heter Smart Industrikompetens och handlar om strategisk kompetensförsörjning. Projektet inkluderar 30 företag och ca 650 medarbetare, och har som avsikt att stötta företagen i deras arbete med strategisk kompetensutveckling. Projektet inkluderar en analysfas, strategiarbete tillsammans med de 30 företagen, framtagande av individuella kompetensutvecklingsplaner, ledarutvecklingsprogram för företagsledare, kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna. De olika momenten gör vi tillsammans med konsulter som vi upphandlar.

Som projektledare ansvarar du för projektets framdrift, men har gott stöd av IUC Syd-teamet. Din roll innebär projektledning, rapportering till styrgruppen, upphandling av konsulter, koordinering av arbete och aktiviteter, kommunikation med projektdeltagare, företagsledare och andra intressenter i projektet. I projektet kommer även en administratör, en ekonom och en kommunikatör att arbeta på deltid.

Det förväntade resultatet av projektet är förbättrade förutsättningar för ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft för 30 små och medelstora företag i Skåne. En röd tråd i projektet är kunskapshöjning i mångfalds- och icke diskrimineringsfrågor, för att stärka företagets konkreta strategi och förmåga till innovation och internationalisering.

Vi söker dig som är en drillad projektledare. Du får gärna ha erfarenhet av att leda ESF-projekt, det är dock inte ett krav. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att leda, hålla ihop, kommunicera och administrera.

Anställningen är en heltids projektanställning med start så snart som möjligt och pågående till mars 2019.

Mejla din ansökan till anna.hall@iucsyd.se senast 24 mars. Vid frågor kontakta Anna Hall 0725-544865.

Varmt välkommen med din ansökan!

Text som pdf här