lightbulbs.jpg

IUC Syd söker nya medarbetare

Projektledare och projektmedarbetare

Industrins framtida kompetensförsörjning är ett viktigt arbetsområde för IUC Syd. Det handlar om att öka ungdomars intresse för ett framtida jobb inom industrin, att visa upp bredden av yrkesroller och utbildningsvägar.

Vi arbetar med både större och mindre arrangemang för att skapa mötesplatser där industriföretag kan visa upp sin verksamhet för ungdomar och för unga arbetssökande, och där det finns möjligheter till informations- och erfarenhetsutbyte mellan industriföretagen och skolan.

Vi söker dig som känner ett stort engagemang i frågor kring industrins framtida kompetensförsörjning. Projektledarrollen innebär mycket kommunikation, främst med företag och skolor.

En av utmaningarna för vår projektledare är att rekrytera industriföretag som vill ta emot ungdomar på studiebesök och som vill berätta om industrin och olika vägar för att kvalificera sig för ett jobb i en modern industri. Projektledarjobbet kräver en förståelse för industrins verklighet och en förmåga att förmedla betydelsen av att företag engagerar sig, och att också beskriva den nytta ett företag har, av att ta del av olika initiativ och aktivt göra insatser för sin kompetensförsörjning. Erfarenhet av att arbeta med stora event och med säljarbete väger tungt i rekryteringen av projektledare.

Vi söker en driven projektledare med ca tio års erfarenhet av arbete där mycket handlar om att ta kontakter, rekrytera företag och kommunicera med olika parter för att i samverkan planera och genomföra såväl stora arrangemang, som aktiviteter i mindre format. Självständighet, lyhördhet och smidighet i kommunikationen är en nödvändighet för den projektledarroll vi ska bemanna.

Vi söker också en projektmedarbetare där kravet är arbetserfarenhet från event och produktion.

Som projektledare och projektmedarbetare hos oss är du en del av ett team med engagerade kollegor som alla strävar efter att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och som alla har ett gemensamt intresse av att arbeta med industrins utmaningar och framtidsfrågor.

Körkort är önskvärt för projektledaren, då en del av arbetet innebär besök på industriföretag runt om i Skåne.

För båda anställningarna gäller projektanställning fr.o.m. mars, t.o.m. november 2019. Heltid eller deltid.

Placeringsort Malmö.

Välkommen med din ansökan senast 2019-02-08

Kontaktperson: Christine Harde, christine.harde@iucsyd.se eller 0733-503011