chain.jpg

Industrikluster IUC Syd - ett av tio kluster

Tillsammans för innovation och tillväxt i Skåne

IUC Syd är ett av tio kluster i Skåne, som stöds av Region Skåne. De övriga är Media Evolution; Packbridge; Mobile Heights; Livsmedelsakademin; Resilient Regions Association; Sustainable Business Hub; Medicon Valley Alliance; Svenskt Marintekniskt Forum; samt ett besöksnäringskluster.

Dessa kluster täcker tillsammans en stor del av det skånska näringslivet såväl geografiskt som branschmässigt. Kluster är idag en förutsättning för att skapa innovation och tillväxt i Skåne. Många klusterverksamheter fungerar som plattformar och språngbrädor för att driva innovation.

IUC Syd ingår alltså i ett större sammanhang och genom att samarbeta med övriga kluster och med Region Skåne skapar vi mervärde inte bara för vårt kluster och våra medlemmar, men även för Skånes tillväxt i stort.

För mer information, kontakta:
Camilla Dahlin, vd IUC Syd, camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-858168