blue-abstract-glass-balls.jpg

Bolagsstämma och årsmöte, 11 juni 2020

Välkomna till bolagsstämma och årsmöte, IUC Syd

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Bolagsstämma kl 14 -15. Efter bolagsstämman är det kaffe och klockan 15.15 börjar årsmötet i Industriklustret. Efter årsmötet i Industriklustret (ca 16.00) blir det 30 minuters inspiration, Industrins färdplan.

Mycket välkomna!

Camilla Dahlin
Vd IUC Syd