welding3.jpg

Med fokus på industriföretag

IUC Syd är en mötesplats för industriell utveckling, tillväxt och samverkan

Digitalisering och automation, hållbar produktion, kompetensförsörjning, forskning och innovation – där har vi de fyra fokusområden som lyfts fram i regeringens strategi Smart Industri. De är alla avgörande områden för framtida tillväxt inom industrin. Att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen, att vara förberedd och ligga i framkant inom sin bransch, ger viktiga konkurrensfördelar.

IUC Syd arbetar med industriföretagens utmaningar. Vi är en medlemsorganisation för industriella företag i Skåne, och vi skapar mötesplatser för lärande utbyten mellan företag, forskningsinstitut, branschorganisationer, offentliga organisationer – alla med ett starkt intresse för industrins utveckling. Vi har format organisationen tillsammans med en kärna av initiativtagare från akademi, forskning, näringsliv och det offentliga. 

Vi är ett av tio kluster som skapar innovation och tillväxt i Skåne - läs om Skånes kluster här.
Vi är en del av IUC-nätverket, ett nationellt nätverk av IUC-bolag - läs om nätverket här

Vi arbetar med utvecklande projekt, kunskapsintensiva seminarier och nätverk med mycket gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Några av våra nyckelområden:

  • Verksamhetsutveckling med Lean
  • Kompetensförsörjning
  • Digitalisering
  • Industriell plattform/Big Science Sweden - att leverera till ESS, MAX IV och andra forskningsanläggningar
  • Innovation
  • Affärsutveckling med Marknad/Sälj
  • Teknikutveckling – teknikskiften
  • Energieffektivisering
  • Internationalisering

Genom att kontinuerligt vara ute och besöka företag bygger vi en grund för att kunna erbjuda relevant stöd för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Det kan handla om ny teknik, nya affärsmodeller, nya produktionsmetoder, nya marknader - utvecklingen skapar hela tiden nya behov.

Hur ser behoven ut i ditt företag? Vilka framtidsutmaningar står du inför? Välkommen att delta i våra aktiviteter och bli en del av Industrikluster IUC Syd!

 

Fakta

IUC Skåne startades 1996, som en del av det nationella i IUC-nätverket. Nätverket består av 14 självständiga IUC-bolag över hela Sverige. Tillsammans utvecklar vi projektmodeller och arbetsmetoder och kan genomföra lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt. Se www.iuc.se

September 2015 bytte vi namn från IUC Skåne till IUC Syd.

IUC Syd är en medlemsorganisation med fokus på industriföretag. Vi stöds av Region Skåne och en rad skånska kommuner.

Vi har vårt kontor på Anckargripsgatan 3 i Malmö.

Här hittar du IUC Syds medarbetare 

Styrelse, Industrikluster IUC Syd 2017

Stadgar för Industrikluster IUC Syd

 

 

 

 

 

Häng med!

Välkommen som medlem i IUC SYD och få tillgång till ny kunskap, affärssamverkan och ett nytt nätverk!