welding3.jpg

Med fokus på industriföretag

IUC Syd är en mötesplats för industriell utveckling, tillväxt och samverkan

IUC Syd är en medlemsorganisation för industriella företag i Skåne. Vi skapar mötesplatser för lärande utbyten mellan företag, forskningsinstitut, branschorganisationer, offentliga organisationer – alla med ett starkt intresse för industrins utveckling. 

Vi arbetar med projekt, seminarier, nätverk - alltid med mycket gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Några av våra nyckelområden:

  • Digitalisering/Automatisering/Robotisering
  • Kompetensförsörjning/Kompetensutveckling
  • Verksamhetsutveckling med Lean
  • Big Science Sweden - att leverera till ESS, MAX IV och andra forskningsanläggningar
  • Innovation
  • Cirkulär ekonomi
  • Internationalisering

Vi är ett av tio kluster som skapar innovation och tillväxt i Skåne - läs om Skånes kluster här.
Vi är en del av IUC-nätverket, ett nationellt nätverk av IUC-bolag - läs om nätverket här

Läs artikel om fortsatt satsning på stöd till svensk industri 2018-2020 här

Fakta

IUC Skåne startades 1996, som en del av det nationella i IUC-nätverket. Nätverket består av 14 självständiga IUC-bolag över hela Sverige. Tillsammans utvecklar vi projektmodeller och arbetsmetoder och kan genomföra lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt. Se www.iuc.se

September 2015 bytte vi namn från IUC Skåne till IUC Syd.

IUC Syd är en medlemsorganisation med fokus på industriföretag. Vi stöds av Region Skåne och en rad skånska kommuner.

Vi har vårt kontor på Anckargripsgatan 3 i Malmö.

Här hittar du IUC Syds medarbetare 

Styrelse, Industrikluster IUC Syd 2018

Stadgar för Industrikluster IUC Syd

 

 

 

 

 

Häng med!

Välkommen som medlem i IUC SYD och få tillgång till ny kunskap, affärssamverkan och ett nytt nätverk!