welding3.jpg

Vi är en mötesplats för industriell utveckling, tillväxt och samverkan

IUC Syd är en medlemsorganisation för industriella företag i Skåne. Vi är en icke-vinstdrivande, neutral part med uppgift att stärka tillväxt och konkurrenskraft i våra medlemsföretag.

Ny kunskap och utveckling stimuleras i samverkan med andra. Därför skapar vi olika mötesplatser för lärande utbyten mellan företag, forskningsinstitut, branschorganisationer, offentliga organisationer – alla med ett starkt intresse för industrins utveckling. 

Vår styrka är att vi är företagsnära - vi är ute i företagen och lyssnar, fångar upp behov, diskuterar och hittar smarta vägar för konkreta utvecklingsinsatser.

Vi har vårt kontor i Malmö, men jobbar med industriföretag över hela Skåne. Som en del av det nationella IUC-nätverket har vi värdefulla kontakter med industriföretag och med industrins intressenter runt om i landet.

Välkommen till oss! Kom förbi på en kopp kaffe på Anckargripsgatan 3 i Malmö, eller kontakta oss via mejl eller telefon. Det är genom givande samtal som vi lägger grunden för rätt insatser.

Här hittar du IUC Syd:s medarbetare 

Styrelse, Industrikluster IUC Syd 2018

Stadgar för Industrikluster IUC Syd

Vi är en del av IUC-nätverket, ett nationellt nätverk av IUC-bolag - läs om nätverket här
Vi är ett av tio kluster som skapar innovation och tillväxt i Skåne - läs om Skånes kluster här

 

 

 

 

Häng med!

Välkommen som medlem i IUC SYD och få tillgång till ny kunskap, affärssamverkan och ett nytt nätverk!