18juni,intro

Hur kan industrin med innovation ställa om till resiliens och nydaning?

Skapa små team, utnyttja de möjligheter som uppstår.

Vad behöver vi nu? Kapacitet att hålla ut!

Fredagen den 18 juni var det final i vår webbinarie-serie som vi arrangerat nu i juni. Vi har tagit ett brett grepp över områden som alla har betydelse för en sund och hållbar utveckling i ditt företag. Heléne Olsson från Kairos Future hjälpte oss att analysera konsekvenserna av den turbulens som coronapandemin förorsakat. Vad är det egentligen som behövs mest just nu? Heléne Olsson:

- Kapacitet att hålla ut! Vi måste bli mer resilienta, öka vår förmåga att klara det oväntade, bli uthålliga. Det innebär bland annat att skapa maximal nytta av den uppkomna situationen, att tänka nytt och innovativt för att bli hållbara över tid.

Nu mer än någonsin behöver vi göra olika omvärldsanalyser för att bättre förstå hur vi ska agera för att hålla igång våra företag och vår industri. De händer saker långt ifrån vårt närområde, saker vi inte kan göra något åt, men som vi måste hålla koll på eftersom de påverkar oss.

 

Coronakrisen har drabbat människor och företag ohyggligt hårt. Men det vi fokuserade på under detta webbinarium var vilka krafter som trots allt drar igång, och som kan leda till positiva förändringar. Vi är pressade att hitta nya lösningar och det sätter igång krafter som inte bara löser akuta problem - som industrier som ställer om och leverarar sjukvårdsmaterial. Vi ser också en snabb utveckling - inte minst inom digitalisering och arbetsorganisation - som långsiktigt förbättrar effektivitet, arbetsmiljö och resiliens.

 

För att driva innovation internt på företaget, jobba snabbt och smart och utnyttja de möjligheter som uppstår just nu, är rådet från Heléne Olsson att internt skapa mindre team på 3-4 personer. Gruppen bör rekryteras internt, bestå av personer som verkligen vill jobba med detta och som kan ta beslut. Ett team med både erfarenhet och kreativitet, med "spring i benen". Det gäller att agera snabbt.

Klicka upp Heléne Olssons presentation här

Se det inspelade webbinariet här

Välkommen med tankar och idéer om teman för kommande webbinarier! Kontakta Camilla Dahlin, camilla.dahlin@iucsyd.se

 

 

 

Publicerad: 2020-06-21 kl. 17:46

Senast ändrad: 2020-06-22 kl. 12:49