LogoSkåneInnov

Visst är Skåne innovativt!

Skåne Innovation Day, den 2 juni, lyfte både styrkor och utmaningar för att Skåne ska bli Europas mest innovativa region 2020.

Fler mötesplatser för att stimulera utbyten mellan olika aktörer, ökad öppenhet, och en utblick i andra regioner och länder - vad gör de som lyckas bäst? Den samlade panelen med Carl-Albert Hjelmborn, VD Skåne European Office, Carin Daal, enhetschef Innovation och Entreprenörskap Region Skåne, Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet och Kerstin Tham, rektor Malmö högskola, reflekterade kring kommande utmaningar för ett Skåne i framkant. Moderator: Andreas Ekström.

Från Näringsdepartementet kom Christina Nordin och drog några av huvudpunkterna i Nyindustrialiseringsstrategin, eller enklare - Smart industri. Strategin ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. Industri 4.0 - Digitalisering, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Forskning och utveckling är fyra fokusområden. Sverige har länge varit ett starkt industriland, men Christina Nordin underströk vikten av att inte ta vårt försprång för givet - vi behöver en tydlig strategi i den tuffa globala konkurrensen.

Har du ännu inte markerat 21 september i din kalender ännu, så gör det nu - då bjuder vi in till årets Techday, med tema Smart Industri – vad kännetecknar den framtida smarta industrin? Vad är det som kan ge svenska, skånska och framför allt små och medelstora företag konkurrensfördelar? Digitalisering, automatisering, produktutveckling och kompetensförsörjning – vi får ta del av ett antal experters bild av den perfekta cocktailen för detta, och höra tongivande företagsledares syn på framtiden. Inbjudan kommer! Kontakt: Jenny Bramell, jenny.bramell@iucsyd.se, 0709-629150

Publicerad: 2016-06-03 kl. 10:57

Senast ändrad: 2016-06-03 kl. 15:00