Konf ESS MAX IV 10 mars

Vi "måste slita sula” - och dra maximal nytta av ESS och MAX IV

Forskare och expertis från olika områden är eniga: ESS och MAX IV kommer att generera enorma mängder ny forskning och innovation och det regionala näringslivet ska vara med och dra nytta av detta.

Ett 90-tal deltagare fick på Intressentkonferensen på Medicon Village i Lund, den 10 mars, bland andra höra Pia Kinhult och Mats Lindroos från ESS, Magnus Larsson från MAX IV, Daniel Kronmann från Region Skåne, och Christian Hansen från Vinnova understryka detta. Pia Kinhult som inledde dagen satte fokus på företagens utmaningar: Att bli leverantör till de stora forskningsanläggningarna kräver stort engagemang och stora insatser. Företagen har unika chanser att höja sin kompetens och samverka med forskare, men inget kommer av sig själv. Med Pia Kinhults talande uttryck – vi ”måste slita sula” – ta kontakter, bygga upp nätverk, hitta affärsmöjligheterna.

Ett spännande ekosystem av leverantörer, forskningsanläggningar, akademi och spinn-outs växer fram. Att möjligheterna finns, och är större än vad vi idag kan föreställa oss, var en röd tråd genom konferensen. När MAX IV nu den 21 juni går in i driftsfas öppnas nya möjligheter för det regionala näringslivet – 80 % av driftsbudgeten väntas hamna inom en 20 mils radie från anläggningen. VILL DU VETA MER? Kontakta Anna Hall, anna.hall@iucsyd.se, eller Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se 

Konferensen var ett arrangemang inom ramen för projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society/Regional Leverantörsbas.

Program med alla talare och programrubriker här

Publicerad: 2016-03-11 kl. 10:16

Senast ändrad: 2016-03-14 kl. 08:57