Industrinatten, ungdomar på besök

Ungdomarna är framtiden!

En lavaström av ungdomar tog del av en Industrinatt med fullspäckat program

Den 14 oktober genomförde vi Sveriges andra Industrinatt med att hav av nyfikna, intresserade ungdomar som testade teknik, pratade med industriföretagare, åkte på företagsbesök och släppte loss med dj i kvällens sista timma.

TACK alla ni som bidrog till en fantastisk kväll - framför allt tack till alla våra industrinattsföretag som lagt ner mycket kraft på förberedelser för att ta emot oss på ett bra sätt. Tack också till våra duktiga volontärer från utbildningen Eventkoordinator i Landskrona - ni fanns överallt på plats och hjälpte till med stort engagemang. En stor insats gjorde också all personal ute på skolorna som flitigt fyllt i listor på elever och skickat in till oss så att allt praktiskt kunde flyta på utan krångel. 

Att prata med ungdomarna inger hopp om framtiden. Shariq Nouman (th på fotot) och Ali Mirza (tv) från Söderkullaskolans bilingualklass har redan tankar om olika yrkesmål. Det lutar åt läkare för Shariq och civilingenjör för Ali. Tillsammans med Helena Nikkhah som sitter bakom dem i bussen ut till företagen, berättar de om den fantastiska stämningen i klassen. Att ta skolan på allvar verkar vara en självklarhet - "Vi hjälper varandra, och vi känns som en stor familj, och vi har jättebra lärare". Mitt emellan två studiebesök säger de att de tycker att Industrinatten är en bra sak, de har redan hunnit prata med flera på olika företag. Shariq hade bl a pratat med representanter från Wayne och blev imponerad av deras tillverkning av bensinpumpar.

Ingen kan förändra världen ensam - men tillsammans lägger alla vi som engagerar oss i Industrinatten en pusselbit i det stora arbete som ska till för att förändra ungdomars attityder till industrin, och till industriförberedande utbildningar. Det ger våra industriföretag ökade möjligheter att fylla på med den kompetens som krävs för att klara tillväxt och en sund utveckling.

En gång är ingen gång, två gånger är en vana... nu är vi igång på riktigt! Industrinatten ska självklart återkomma, och inte bara i Malmö. I november genomförs Industrinatten i Östersund (se www.iuczgroup.se), och flera andra städer har kommit långt i sin planering. Vi rapporterar framöver!

   

Pia Holmberg och Richard Greyling, Industrinattens projektledare 2015

Publicerad: 2015-10-15 kl. 10:15

Senast ändrad: 2019-10-07 kl. 09:54