Underleverantörsbarometern visar ökat behov av kvalificerad arbetskraft

Den senaste Underleverantörsbarometern från Svensk Industriförening presenterar siffror som visar att en ökande andel företag tror på konjunkturuppgång och planerar att nyanställa - och att många upplever en brist på utbildad arbetskraft, främst produktionspersonal. Så många som 51 % av företagen ser tillgång på kvalificerad arbetskraft som ett problem. 27 % planerar att öka sin personalstyrka under första kvartalet 2016.

Källa, Qimtek:
http://qimtek.se/news/brist_pa_kompetent_arbetskraft_inom_industrin-9336.html

Vi behöver alltså även fortsatt arbeta med nya insatser för att underlätta kompetensförsörjning för industriföretagen. Se under Vår verksamhet/Kompetensförsörjning här på vår hemsida, och se vad vi jobbar med nu.

Publicerad: 2016-02-03 kl. 14:31

Senast ändrad: 2016-02-04 kl. 09:45