MAX IV Annas bild

The Bridge

The Bridge stärker bryggan mellan forskning och näringsliv. Industriell plattform fanns på plats.

 

Konferensen The Bridge samlar framstående personer från olika delar av världen, som har ett gemensamt intresse av att arbeta med de stora frågorna kring hållbarhet och ökat globalt välstånd, med fokus på att lösa jordens resursproblem. I år genomfördes konferensen 22-23 juni. Mats Larsson och Anna Hall som fanns på plats i Industriell plattform/Cross Borders monter, fick tillfälle att diskutera framtidsutmaningar med konferensbesökarna.

Det handlar mycket om att förstärka bryggan mellan vetenskap/forskning och näringsliv. Industriell plattform/Cross Border är en del av denna viktiga brygga. Det arbete som kommer att bedrivas inom forskningsanläggningarna, som ESS och MAX IV, kommer att ha mycket stor betydelse för exempelvis life science och materialforskning.

Publicerad: 2016-06-30 kl. 08:59

Senast ändrad: 2016-06-30 kl. 09:19