TekWork4okt

Automationsstrategier - lite av ett detektivarbete

Givande utbyte under Teknikworkshop i Lund

"Kollaborativa robotar och automationsstrategier" var temat på Teknikworkshop i Lund. Åsa Fast-Berglund, docent och forskningsledare inom automationsstrategier på Chalmers (i grön tröja till höger i bild ovan), var workshopledare. Med ett antal frågeställninar gav hon deltagande företag möjlighet att kartlägga nuläge och dokumentera kommande steg i en möjlig automationsstrategi. Åsa Fast-Berglund: "Att jobba med automationsstrategier är lite av ett detektivarbete, man lägger pussel. Hur kan man lösa det här? Man får jobba från olika håll."

På träffen deltog både industriföretag och robotleverantörer, och deltagarna fick testa kolloborativa robotar. En teknikworkshop erbjuder både teori och praktik. 

 

 
Stående ovan till vänster Roger Lundin på RISE IVF, som formar och knyter kontakten mellan aktörer och projektledare inom Produktion2030, som initierat Teknikworkshopparna. "Vi skapar kontaktytor mellan företag, institut och akademi".

En Teknikworkshop är en kanal för att förmedla ny forskning och innovation till Sveriges små och medelstora företag. Förutom denna  kunskapsöverföringen är Teknikworkshoppar samtidigt ett sätt att göra företagens erfarenheter och utmaningar tillgängliga för forskarna. Ett mycket givande utbyte. Deltagandet är kostnadsfritt.

OBS - Kommande datum för nya Teknikworkshoppar:
8/11 - SuRE-BPMS, Mätetalsystem , strategiska nyckeltal och varför mäta? LÄS MER HÄR
19/12 - 3D-Silver, Beslutstöd utifrån layout-visualisering. LÄS MER HÄR

Kontakt: Annhild Månsson, annhild.mansson@iucsyd.se

Denna Teknikworkshop är en av flera workshops som IUC Syd arrangerar under 2019, via Produktion2030. 

Publicerad: 2019-10-06 kl. 20:35

Senast ändrad: 2019-10-07 kl. 14:00