IUCsverige

Både teknik och affärsstrategi

På digital Teknikworkshop kring 3D-printing och additiv tillverkning var fokus både på teknik och affärsstrategi

Drygt 30 personer kopplade upp sig den 28 april för att lyssna på föreläsaren Lars-Erik Rännar, docent vid Mittuniversitet i Östersund, och för att diskutera 3D-printing och additiv tillverkning med andra företag.

Deltagarna fick en förståelse för den snabba teknikutvecklingen. Det händer mycket, inte minst inom metall där det finns en enorm utvecklingspotential. I takt med ökad användning av 3D-printing har man också diskuterat för- och nackdelar med tekniken. När är 3D-printing lönsamt, och när är det inte det? Lars-Erik Rännar pratade om tekniken, men också hur man kan tänka rent affärsstrategiskt.

Olika branscher ser olika sätt att utnyttja tekniken, och det skapas nya, okonventionella samarbeten. Förutom ny kunskap ger en teknikworkshop möjligheter att diskutera med andra företag, utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Vi återkommer med nya teknikworkshops i höst!

Denna Teknikworkshop är en av flera workshops som IUC Syd arrangerar via Produktion2030. 

Kontakt: Pia Holmberg, pia.holmberg@iucsyd.se, 072-739 12 5

Publicerad: 2020-05-04 kl. 15:12

Senast ändrad: 2020-05-04 kl. 15:35