TechHel

Rekordpublik på årets Techday


På scen under Techday var bland andra fr v Mats Lewan, framtidsforskare, Lars Christensson, Nord-Lock Group, Trine Grönlund, moderator, Sofia Ekerlund, Skanska och Ann-Marie Hansson, Öresundskraft.

Årets Techday, med tema Industrin-MÄNNISKAN-Tekniken, och med över 160 personer i publiken, serverade forskning och fakta som manade till såväl eftertanke som tillförsikt.

Teknikutvecklingen går nästan obeskrivligt snabbt och den är avgörande för fortsatt framgång för industrin. Men det krävs intelligens, inte bara av datorer, utan också av företagsledning som ska se till att människorna i organisationen håller. Vi fick siffror på hur lönsamt det är att avsätta tid för återhämtning.

Åsa Rönngard, Teknikföretagen, i pausdiskussion med Carl Forslund, Zenit Design. Åsa Rönngard, viktigaste orsaken för dig att vara här idag? – Jag vill möta våra företag, och våra framtida företag, och kanske koppla ihop företag som har gemensamma frågor. Här får vi alla inspiration att ta med hem. SME-företag är så extremt upptagna. En sån här dag gör att man lyfter blicken, får en bild av framtiden. Många funderar säkert – vad är nästa steg för mitt företag?

 

Mats Lewan, en av dagens talare, gjorde ett brett svep över teknikutvecklingen och dagens digitala transformation. Hans hisnande exponentiella kurvor och siffror kring framtiden visade ett samhälle och en industri som tveklöst kommer att ge oss stora utmaningar – och möjligheter, med delningsekonomi och nya affärsmodeller.

Tillämpningsområdena för AI tycks oändliga – ökad individanpassning, optimering och prediktion är några av nyckelorden. Men någonstans i bakgrunden mullrar en viss oro när datorer tolkar röntgenbilder, kör bilar, bussar, tåg och båtar, och svarar i kundtjänst med en outtröttligt vänlig röst som med rekordsnabb inskolning kan svara på alla frågor.

Hur konkurrenskraftig är människan här? Jo, vi kommer alltid (?) att hävda oss när det gäller kreativitet, empati, fingerfärdighet och förmåga att motivera och övertyga andra. - Kom ihåg att vi är människor, som Mats Lewan understryker. - Det enda vi kan vara säkra på är att vi inte vet vad som händer inom en framtid som pekar längre fram än 10-20 år. Vi kommer att vara nybörjare varje dag.

   

Ovan till vänster Camilla Dahlin, vd IUC Syd och dagens värd, med moderator Trine Grönlund. Båda var nöjda med dagen. Camilla Dahlin: - Techday är ett viktigt tillfälle för oss att ge inspiration, främst till industriföretagen som kan ta med sig några frön som får växa i den egna verksamheten. Mitt i denna hektiska teknikutveckling har Sverige unika styrkor genom vår höga IT-mognad, våra icke-hierarkiska ledningsmodeller och vår förmåga att utnyttja mångfalden i samhället.

Till höger Erika Gyllensvaan, IUC Halland, som tittade närmare på några av de robotar som dagens utställare hade monterat upp. Reflektioner från dagen?
– Man får en ökad medvetenhet om att teknikutvecklingen går otroligt fort, men också att det inte är för sent. Man måste börja där man är. Goda exempel inspirerar – hur ska man tänka, och vad ska man faktiskt inte göra.

 

 

Publicerad: 2018-10-01 kl. 09:38

Senast ändrad: 2019-10-07 kl. 09:54