Techday2017Logo

Techday - en revolution av utmaningar och möjligheter

Årets Techday, med det utmanande temat Industriell revolution, gav deltagarna en rivstart med... en tillbakablick, förmedlad av Anders Johnson, författare och historiker. Vilken enorm kreativitet som genom åren skapat nytänkande och industriella revolutioner. Det handlar om allt från smarta förpackningar till revolution inom förlossningsvården. 

Utvecklingen går fortare och fortare som Jenny Bramell, VD på IUC Syd, påpekade under inledningen. Techday gav ett svep över de stora utmaningarna just nu - digitalisering, kollaborativa robotar, hållbarhet/cirkulär ekonomi. Vad ska robotiseras och digitaliseras, och vad ska inte göra det? En hand har 10 000 sensorer - hur kan en konstruerad robothand matcha det?

Denna pågående tekniska revolution borde locka horder av unga människor till de spännande industrijobben. Men hittills har vi misslyckats. Industri-förberedande utbildningar läggs ner. Vem ska jobba i våra industriföretag i framtiden?

En panel med Maud Rahm, vd Flextrus, Göran Sjöberg, vd Hörby Bruk, Joel Eklund, vd Tepe och Lovisa Sterner, vice vd Ungdomsbarometern, var enig: Hög tid att gå till aktion - alla måste, från olika håll, arbeta för att snabbt vända utvecklingen och skapa förutsättningar för en tryggad framtida kompetensförsörjning.

Vad kommer hända under de kommande 12 månaderna? Facit får vi på Techday 2018!

 

 

Isak Monrad-Aas och Albin Wilson jobbar med Intelligent Design på Uniti som utvecklar "A premium electric city car designed for better life."

 

 

Lovisa Sterner, vVD Ungdomsbarometern och Joel Eklund, VD Tepe, är överens om att industrin måste bli mycket bättre på att marknadsföra sig mot ungdomarna.

 

 Och här är kompetenser som deltagande företag behöver rekrytera framöver.

 

 Sten Grahn, forskare på Swerea IVF AB och Mälardalens högskola, lyfte fram utmaningar och möjligheter i den pågående robotiseringen.

 

Mycket teknik- och industriprat i pauserna. Här syns bland andra Anders Elmevik, Region Skåne som arbetar mycket med frågor kring kompetensförsörjning, och Mats Larsson, IUC Syd som talade om Cirkulär ekonomi.

 

Jenny Bramell, VD IUC Syd avrundade dagen med en inbjudan till nästa års Techday: 26 september 2018! 

 

Publicerad: 2017-09-28 kl. 09:38

Senast ändrad: 2017-09-28 kl. 14:00