Techday 2016

Techday 2016 - "Stort spann på talare, rätt ämnen, suverän konferencier... "

Ligger Sverige före eller efter omvärlden när det gäller att göra industrin smartare? Publiken fick diskutera flera heta frågor under årets Techday i Malmö. Inströmmande kommentarer vittnar om ett mycket uppskattat arrangemang.

75 procent. Så stor del av Techdays publik tyckte att Sverige ligger före omvärlden när det gäller att göra industrin smartare. Och flera av dagens talare kunde peka på att mycket händer - inom forskning och ute på företagen. Innovation, i betydelsen nyttigt värdeskapande, är enda sättet att överleva, sa Kjell-Håkan Närfelt från Vinnova som inledningstalade och satte ramen för dagen. Sveriges industriföretag har goda förutsättningar att hålla sig framme i konkurrensen. En av utmaningarna är att fylla på med ny kompetens - och att få ungdomarna att hitta till industrin. Mer samverkan efterlystes för att lyckas med denna utmaning.

Mer om nyckelområdena för årets Techday kan du läsa här, i intervju med Jenny Bramell,vd IUC Syd.

Publiken fick diskutera angelägna frågor kring Smart industri - här några svar på frågan Vad är den viktigaste frågan för att industriutbildningar ska bli mer attraktiva?

 Mycket interaktivitet på årets Techday!

 

Publicerad: 2016-09-22 kl. 15:00

Senast ändrad: 2016-09-22 kl. 19:15