Industrin tar matchen

Stort fokus på industrin under Almedalen

Industrins framtida utmaningar, bland annat kompetensförsörjning kopplat till det kompetenstillskott Sverige fått genom alla nyanlända, belystes på en rad av årets nästan 4000 seminarier under Almedalsveckan.

IUC Syd fanns på plats under årets Almedalsvecka för att bevaka industrifrågorna, och för att delta i ett seminarium kring hur näringslivet mer aktivt kan medverka till en snabbare integration och inkludering av våra asylsökande och nyanlända. Seminariet - "Så gör näringslivet skillnad för integrationen" - drog stor publik tidigt på torsdagsmorgonen. Seminariet arrangerades av Näringslivsuppropet, och IUC Syd medverkade som en del av projektet Snabbare integration, finansierat av Tillväxtverket.

Ny teknik för effektivare matchning, som t ex appar, nya mötesplatser, nya samverkansformer, minskad byråkrati och ökad flexibilitet var några av nyckelorden denna morgon. Många upprepade: Att engagera sig i denna fråga är inte att "hjälpa till". Industrin behöver kompetensen och måste nu hitta vägar för att snabbt ta tillvara den!

Trevlig trängsel och givande samtal under seminariet "Så gör näringslivet skillnad för integrationen"

 

Publicerad: 2016-07-08 kl. 16:13

Senast ändrad: 2016-07-08 kl. 16:42