SpiraOmslag

Storpublik på webbinarium om Skånes ekonomi med Sparbanken Skåne, Øresundsinstituttet och företaget Clemondo

Försiktig optimism i samtal om skånsk ekonomi under coronapåverkan. Öppenhet för ny teknik, snabbhet, delegerat ansvar och flexibilitet var några av nyckelorden för vägen framåt.

Drygt 70 deltagare lyssnade och ställde frågor till dagens panel med Johan Wessman, VD för Øresundsinstituttet, Rasmus Roos, bankchef och tillträdande VD för Sparbanken Skåne och Jesper Svensson, VD på företaget Clemondo i Helsingborg.´

Vad hände just nu i den skånska ekonomin? Coronakrisen har av naturliga skäl slagit olika hårt i olika branscher och i olika delar av Skåne. Konsumtionen har flyttats i sidled, butikshandel går ner och e-handel går upp.

Företag inom bygg, läkemedel, dagligvaror, kemi, e-handel och tjänster för digitalisering är överlag vinnare, medan besöksnäring och viss del av transportsektorn påverkats mycket negativt.

Rasmus Roos, Sparbanken Skåne: ”Skåne har idag ett ganska stabilt näringsliv och jobben ökar. Besöksnäringen i västra Skåne, med normalt sett många utländska gäster, har dock drabbats hårt, medan östra Skåne där många ’hemestrar’ klarat sig bättre”.

Johan Wessman, Øresundsinstituttet: ”Det helt överskuggande i denna kris är det mänskliga lidandet, både hälsomässigt och ekonomiskt. Men ser vi nationalekonomiskt så driver krisen på förändringar som gör att vi nu snabbare tar till oss ny teknik, nya arbetsformer, förändringar som på sikt ger ökad tillväxt”.

En viktig faktor för att klara av kriser är snabbhet och flexibiltet, och för det krävs tillit till medarbetare och delegerat ansvar. Jesper Svensson, Clemondo: ”Alla medarbetare måste kunna använda sin kunskap och ta snabba beslut. En av mina anställda hade säkrat vårt lager av handsprit innan jag ens greppat att behovet skulle komma att bli så stort”.

Skånska företag är beroende av omvärlden, och vad man önskar är ökad stabilitet och förutsägbarhet, något som panelen var eniga om att presidentskiftet i USA skulle kunna bidra till. Export och samarbete med de nordiska länderna är sedan länge viktigt för Sverige och krisen har ökat medvetenheten om hur beroende vi är av varandra.

Webbinariet arrangerades av IUC Syd och Minc i samverkan med Sparbanken Skåne, och är en aktivitet inom ramen för projektet Spira Skåne.

Missa inte vårt nästa seminarium 9/12, kl 15-16: Cyberangreppen ökar - vad behöver vi ha koll på? Lyssna på KPMG's säkerhetsexperter som ger råd om informations- och IT-säkerhet i en tid med ökade digitala incidenter.

Publicerad: 2020-12-02 kl. 11:26

Senast ändrad: 2020-12-02 kl. 12:57