SmartI600

Smart Industrikompetens är igång!

Full koncentration på uppgiften: Att leda sitt företag i en långsiktig satsning på strategisk kompetensutveckling

Vårt projekt Smart Industrikompetens ger deltagande företag verktyg att jobba långsiktigt och strategiskt med kompetensutveckling på bred front i företaget. Den 16 augusti samlades företagsledarna för att få en gemensam grund att utgå ifrån: Hur ser framtidens industri ut? Var finns vi i denna utveckling? Hur leder vi vårt företag i förändringen?

Nyfiken på Smart Industrikompetens? Kontakta projektledare Misa Diestel, misa.diestel@iucsyd.se, 0706-841937

Röster från deltagare:
Carl Johan Fagerström, Fagerström Industrikonsult AB: ”Det blir spännande att jobba strategiskt med kompetensutveckling. Vi är ju delvis ett konsultbolag, vilket gör att alla medarbetare inte alltid finns  på samma ställe. Det ställer speciella krav när man ska jobba långsiktigt för en positiv företagskultur, få en gemensam grund och jobba tillsammans. Men jag tror att vi kan få bra verktyg för detta i projektet.  Jag ser också fram emot att hitta synergier med andra företag i regionen. Vi som är med finns i olika branscher, men vi har liknande utmaningar och kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter.”

          
Carl Johan Fagerström, Fagerström Industrikonsult AB, och Anna Gauffin af Uhr, Qloss AB

Anna Gauffin af Uhr, Qloss AB: "Qloss har under det senaste året växlat upp och påbörjat en tillväxtresa. Målen är utmanande och för att klara av detta måste vi se över hur vi arbetar, vilka kompetenser vi saknar och göra en inventering över vad vi behöver för att fortsätta växa. Det kommer innebära en förändring för alla på Qloss och det kommer vara viktigt att även fortsättningsvis värna om våra kärnvärden eller byggklossar som vi kallar dem. Allt detta under vårt motto ”Med skäl och hjärta.” Det är denna process som vi kommer att starta och genomföra med projektet Smart Industrikompetens."

 


Helena Kurki, konsult - förändringsledning, Misa Diestel, projektledare IUC Syd

 


Anna Hall, vVD IUC Syd, talar om Framtidens industri

 

 

Publicerad: 2017-08-18 kl. 11:34

Senast ändrad: 2017-08-25 kl. 14:55