Smart Energi Skåne är igång!

Bra diskussioner och givande erfarenhetsutbyte redan under de första nätverksträffarna

Ett av våra stora projekt, Smart Energi Skåne, har nu dragit igång. Vi har bildat två nätverk av företag med energiintensiv produktion, ett i sydvästra Skåne, och ett i nordost. I nätverken deltar både små och stora företag, från olika branscher, med intresse av att arbeta med energibesparing. Redan under den första träffen i respektive nätverk kom man igång med bra diskussioner. Potentialen för ett givande erfarenhetsutbyte är stor – här kommer nya idéer och lösningar för energibesparing att växa fram!

I möjligaste mån lägger vi träffarna ute hos de deltagande företagen – bilden är från företaget Swep som deltar i ett av nätverken. Det ger ett mervärde att besöka varandra, göra en rundvandring och diskutera lösningar för energibesparing utifrån aktuella exempel.

Vi plockar också upp intressanta idéer utifrån. På första träffen berättade Thomas Parker från WA3RM, ett spännande startupbolag från ESS, om möjligheten att sälja lågvärdig överskottsenergi till WA3RM, som kan förmedla den vidare till olika användningsområden som vattenbehandling, värmeproduktion, livsmedelsproduktion etc.

Intresserad av att vara med i våra energinätverk? Kontakta Mats Larsson, 0733-552411, mats.larsson@iucsyd.se.

Fakta Smart Energi Skåne:

IUC Syd driver projektet Smart Energi Skåne under 2015-2018, med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Skånska företag, oavsett storlek, med energiintensiv produktion är välkomna att delta. 20 företag erbjuds plats i två olika nätverk.  Målet är att under projektperioden kraftigt reducera energianvändningen hos de deltagande företagen.

Publicerad: 2015-10-30 kl. 10:12

Senast ändrad: 2015-10-30 kl. 10:24