SmaerEbes

Slutkonferens i Smart energi

Spänningsdippar och framtidsscenarier för eldrivna fordon

Företagen som deltagit i projektet Smart energi har fått hjälp att kartlägga sin energianvändning och att hitta möjligheter till energieffektivisering. Man har till exempel bytt belysningsarmatur, lokaliserat läckande kompressorer, sett över möjligheter för värmeåtervinning och investerat i moderna, mer energisnåla maskiner.

Under projektets slutkonferens fick deltagarna en aktuell bild över två energirelaterade områden – spänningsdippar i produktionen och utvecklingen av eldrivna fordon.


John Backe, E.ON, förklarar spänningsdippar

Varför blir det spänningsdippar som kan ge produktionsstopp och maskinskador? Det kan handla om åska, om stormar och om fel i maskiner. Bättre information, tydligare ansvarsgränser mellan industri, elnätbolag och maskinleverantörer efterlyses.

E.ON, ABB och Chargex, som alla är engagerade i framtidens eldrivna fordonssystem, var överens om att vi måste hitta alternativa drivmedel – och att det är bråttom. Just nu går också utvecklingen snabbt framåt. Elbilar och elbussar får större och effektivare batterier, laddningsinfrastrukturen förbättras.

Vill du veta mer om våra kommande projekt inom energiområdet? Kontakta Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se 

Läs här om projektet CAR - Creating Automotive Renewal

Publicerad: 2018-05-23 kl. 15:11

Senast ändrad: 2018-05-25 kl. 08:55